Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Sympatiske nerver og kreft i munnhulen

Bina Raju   
Bina Raju disputerer torsdag 5. november 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Effects of sympathectomy on experimental rat tongue tumors - In vivo studies of interstitial fluid pressure, lymphatics and gene expression”

Forekomst av kreft i munnhulen er den sjette mest vanlige kreftformen på verdensbasis, og er også økende i Norge. Årsaken til munnhulekreft er dels ukjent, dels er den sterkt knyttet til inntak av nytelsesmidler som alkohol, tobakksprodukter (sigaretter), betelnøtt og khat.

Avhandlingens hovedmål har vært å belyse betydningen av sympatiske nerver på vekst og utvikling av tungekreft. Undersøkelsene er utført på eksperimentelt indusert tungekreft i rotte. Arbeidene viser at sympatiske nerver i stor grad kan påvirke utviklingen av eksperimentelt indusert tungekreft, sannsynligvis ved å styre forsvarsreaksjoner som frisetting av inter-cellulære signalmolekyl (cytokiner), affisere vevstrykk og utviklingen av lymfedrenasje. Dersom de sympatiske nerver fjernes får man betydelig mindre vekst av svulstene samt signifikant fall i det hydrostatiske trykk i vevet og redusert antall lymfekar.

Avhandlingen belyser spesielt effekten av de sympatiske nerver på genuttrykket i tungekreft. Ved fjerning av sympatisk nerveforsyning i tungen ble genuttrykket forandret samtidig som tumorvekst ble hemmet. Genuttrykket i svulster som manglet sympatiske nerver var mer likt på det fra tunger uten kreft (normale). Uttrykket av flere kreftrelaterte gener var mer enn tre ganger høyere i svulster med normal sympatisk nerveforsyning sammenlignet med normal tunge og svulster uten sympatiske nerver. Disse funnene kan bidra til bedre forståelse for utvikling av kreft i munnhulen, og understreker betydningen av nerver for kreftutvikling.

Personalia:
Bina Raju er født i India i 1972. Hun har tannlegeutdanning fra S.B Patil Dental College and Hospital i India i 1997. Raju tok mastergrad i eksperimental oral patologi ved University of London in 1999. I perioden 2000 -2004 arbeidet hun som universitetslærer i Nepal og Malaysia. Fra 2005 har Bina Raju vært stipendiat ved Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.11.09, kl. 14:15. Oppgitt emne: Role of nerves in cancer pain - mechanisms and treatment.
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.11.2009, kl. 10:30, Auditorium2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Bina Raju tlf. 55 58 63 39, epost: bina.raju@biomed.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.