Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Store jordskjelv i subduksjonssoner

Mohammad Raeesi   
Mohammad Raeesi disputerer 18. november 2009, for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Asperity detection along subduction zones”

Subduksjonssoner er områder der èn tektonisk plate blir skjøvet under en annen, og dette gir opphav til de største jordskjelvene på jorden. Vanligvis vil slike store jordskjelv generere en tsunami, for eksempel tsunamien som etterfulgte jordskjelvet 26. desember 2004 utenfor Sumatra. Ikke alle subduksjonssoner genererer store jordskjelv, og de forskjellige delene av subduksjonssonen har heller ikke like høy jordskjelvaktivitet. Nøkkelen i denne sammenheng er friksjonsnivået mellom de to platene. Mindre områder i kontaktsonen kan ha ekstra høy friksjon, og er hovedkilden til energien utløst ved subduksjonsjordskjelv. Til nå har en brukt seismogram til å identifisere slike områder med ekstra høyt friksjonsnivå.

Prosessene som leder til store jordskjelv er ikke raske prosesser, og oppbyggingsfasen starter flere år eller tiår før jordskjelvet inntreffer. Aktivitet i oppbyggingsfasen kan best bli tolket etter at områdene med ekstra høyt friksjonsnivå er identifisert. I praksis skjer dette etter jordskjelvet.

Identifisering av områder med høy friksjon ved bruk av metoder som ikke krever seismogrammer, vil gjøre det mulig å følge utviklingen i jordskjelvområdet allerede før et stort jordskjelv inntreffer. En ny metode som baserer seg på gravitasjon er utviklet. Kjente høyfriksjonsområder fra mange store subduksjonsjordskjelv bekrefter resultatene som er funnet med denne nye metoden. Dette bidrar til økt forståelse av de fysiske egenskapene til platene i en subduksjonssone. Det er funnet at alle jordskjelv med magnitude større enn 9 oppstår der den underliggende platen er lettere enn gjennomsnittlig, og genererer oppdrift. Dette resulterer i at platene blir presset mot hverandre, noe som er nødvendig for at områder med ekstra høy friksjon skal eksistere mellom platene. Disse nye resultatene kan teoretisk gjøre det mulig for seismologer å få kunnskap om store jordskjelv før de inntreffer.

Personalia:
Mohammad Raeesi er født i 1965 i Iran, hvor han fullførte universitetsutdannelse i 1997. Han tok Master of Science graden ved Universitetet i Bergen i 2001.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.11.2009, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Mohammad Raeesi, tlf: 91831803, epost: raeesi@geo.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.