Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Diktningens grenser

Frode Helmich Pedersen   
Frode Helmich Pedersen disputerer fredag 27. februar 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Visjon, sanselighet og billedsemantikk i Hermann Brochs Der Tod des Vergil”.

Avhandlingen omhandler Hermann Brochs roman Der Tod des Vergil (1945), som kan beskrives som et eksperimentelt, lyrisk erkjennelsesprosjekt. Romanen skildrer den romerske dikteren Vergil, som Broch mente var representativ for dikteren på terskelen til en ny æra, noe som svarte til hans egen selvforståelse som jødisk forfatter like etter andre verdenskrig. Hos Broch mediterer den døende Vergil nesten uavbrutt over diktningens vesen og oppgave, før han når frem til den dramatiske beslutningen om å brenne Aeneiden. Broch forsto dette ønsket som et uttrykk for det etisk tvilsomme ved all diktning, og hans roman kan dermed leses som lang refleksjon over litteraturens status i den moderne tidsalder. Ett av romanens mest sentrale spørsmål blir da hvorfor Vergil likevel, på tross av sin beslutning, valgte å overlate sitt verk til ettertiden.

Helmich Pedersens avhandling tar utgangspunkt i dette spørsmålet. Hans hovedtese er at man kan oppnå en ny forståelse for Hermann Brochs roman gjennom en nærlesning av Vergils visjoner. Disse visjonene inneholder nemlig en intens og hallusinatorisk dialog mellom Vergil og hans eget dikteriske verk, og utgjør dermed romanens selvreferensielle brennpunkt. Siden visjonene i så stor grad bearbeider Vergils diktning, kan de dessuten også leses som en litterær dialog på tvers av århundrene, mellom det moderne og det antikke.

Helmich Pedersen argumenterer for at en undersøkelse av visjonene åpner for et nytt svar på hvorfor Brochs Vergil til slutt velger å overlate Aeneiden til keiser Augustus: Overrekkelsen av manuskriptet er en symbolsk kjærlighetshandling som overskrider diktningens grenser. Avhandlingens diskusjon av forholdet mellom diktning og kjærlighet har relevans langt ut over Brochs roman, ettersom det her dreier seg om eksistensberettigelsen til kunst overhodet.

Personalia:
Frode Helmich Pedersen f. 1976 kommer fra Bergen, og tok hovedfagseksamen ved Universitetet i Bergen i 2002. Han har studert filosofi i München, og har senere hatt et lengre forskningsopphold ved Yale University i USA. Han er for tiden ansatt som førstelektor ved Institutt for Lingvistiske, litterære og estetiske studium i Bergen. Han er også bokanmelder i Bergens Tidende.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.02.2009, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Minne, blikk og død i Jon Fosses Melancholia II." Sted: Auditorium B på Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.02.2009, kl. 09:30, Auditorium B på Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Frode Helmich Pedersen, Telefon: 55582588, epost: Frode.Pedersen@lle.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.