Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Utvikling fra et ressursbasert perspektiv

Matteo Pedercini   
Matteo Pedercini disputerer 11. september 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Modeling Resource-Based Growth for Development Policy Analysis”

Utviklingsland står overfor en rekke hindringer av forskjellig art, som fattigdom, miljøødeleggelse, massemigrasjon osv. Å orientere seg i dette virvaret av problemstillinger er ikke lett for beslutningstakerne. De tvinges ofte til å fokusere på de mest presserende problemene uten tid til å vurdere tiltakene i en større sammenheng. I avhandlingen benyttes en "ressursbasert" metode utviklet for strategisk ledelse i næringslivet. Med denne metoden er fokus på å forvalte og bygge opp vitale ressurser for at utvikling skal finne sted, for eksempel utdanning, infrastruktur, institusjoner osv. Ved å bruke systemdynamiske simuleringsmodeller til å undersøke tiltak for å stimulere utvikling, sikrer en seg at konklusjonene om effekter blir i samsvar med de antakelsene en gjør om hvordan samfunn og økonomi fungerer. Dette er viktig ettersom intuisjon ofte svikter i kompliserte dynamiske system. Flere av studiene i avhandlingen er utført for og i samarbeid med regjeringer og internasjonale organisasjoner. Metoden og resultatene vekker oppsikt fordi de bidrar til dypere forståelse av både utvikling over tid og samspillet mellom de ulike utviklingsmålene.

Personalia:
Matteo Pedercini er direktør for Capacity Development and Modeling ved Millennium Institute (Washington DC, USA). Han har en Master i Systemdynamikk fra Universitetet i Bergen og Master i Economics and Business Administration fra LIUC University (Italia). Pedercini har vært konsulent for flere regjeringer og internasjonale organisasjoner.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.09.2009, kl. 10:15. Oppgitt emne: "How can national models help improve communication between researchers, planners, politicians and the public?"
Sted: Auditorium i Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.09.2009, kl. 13:15, Auditorium i Ulrike Pihl's Hus, Professor Keysers gate 1

Kontaktpersoner:
Matteo Pedercini, tlf: +47 90 26 79 31, epost: mp@millennium-institute.org
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.