Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Russisk språkdebatt på 1990-tallet

Martin Paulsen   
Martin Paulsen disputerer tirsdag 16. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Hegemonic Language and Literature: Russian Metadiscourse on Language in the 1990s.”

Avhandlingen tar for seg språkdebatten i Russland på 1990-tallet, og fokuserer på forholdet mellom standardspråket og litteraturen. Studien er basert på en undersøkelse av russiske litteraturkritikeres kommentarer til språket i fire litterære verker. Språkdebatten forstås her som en eksplisitt metadiskurs om språk og undersøkes i forhold til to konsepter: normforhandlinger og språkideologi. Samlet fungerer disse to konseptene som et redskap til å tolke litteraturkritikernes kommentarer til språket i Russkaja krasavitsa (1990) av Viktor Jerofejev, Norma (1994) og Roman (1995) av Vladimir Sorokin, og Generation “P” (1999, oversatt til norsk som Generasjon P), av Viktor Pelevin. Min undersøkelse viser at de russiske litteraturkritikerne definitivt diskuterer språket i sine anmeldelser. Kritikernes kommentarer om språket er ofte relatert til andre kritikeres utsagn, og noen ganger til en mer generell offentlig metadiskurs om språket. Noen av dem forhandler i hvilken grad bannord eller engelske lånord skal aksepteres i språket, andre diskuterer standardspråkets utvikling.

Dette standardspråket kan best forstås som en hegemonisk språkideologi, som definerer premissene for metadiskursen om språket i et gitt språksamfunn. I mitt materiale har jeg identifisert to fraser som kan oppfattes som ideologemer: den lingvistiske termen literaturnyj jazyk (litteratur-/standardspråk) og epitetet velikij i mogutsjij (storslått og mektig). Begge har sin opprinnelse fra 1800-tallet og refererer til en forbindelse mellom standardspråket og litteraturen.

Personalia:
Martin Paulsen, f. 1978, er cand.philol fra Universitetet i Oslo (2004), og har vært doktorgradskandidat ved Det humanistiske fakultetet siden 2005. Arbeidet med avhandlingen har foregått innenfor rammene av prosjektet “Landslide of the Norm: linguistic liberalisation and literary development in Russia in the 1920s and 1990s,” som har vært støttet av Norges forskningsråd gjennom FRIHUM. Paulsen har i tillegg redigert flere publikasjoner om russisk samtidslitteratur og ga i fjor ut en oversettelse av den hviterussiske forfatteren Vasil Bykaws roman Sotnikaw på Solum forlag.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2009, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Standard Language(s) and Contemporary Russian Literature"
Sted: Aud. B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2009, kl. 09:30, Aud. B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Martin Paulsen, tlf: 99255965, epost: martin.paulsen@if.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.