Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Lettfattelig visualisering og tolkning av 3D seismikk

Daniel Patel   
Daniel Patel disputerer tirsdag 27 oktober 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Expressive Visualization and Rapid Interpretation of Seismic Volumes"

I avhandlingen utforskes metoder for illustrative og uttrykksfulle visualiseringer av seismiske data i søk etter olje og gass.

Illustrasjoner representerer seismiske data, som typisk har stor grad av støy og usikkerheter, på en lettfattelig, intuitiv og pedagogisk måte. Dette muliggjør rask tolkning og identifisering av viktige strukturer i jordskorpen. Arbeidet har blant annet tatt for seg tegneteknikker geologiske illustratører bruker og automatisert disse teknikkene. Arbeidet presenterer også metoder som gjør det lettere for geologer å uttrykke deres ideer og mentale bilder. Metodene kan brukes for å lage interaktive geologiske illustrasjoner for tydelig kommunikasjon til eksperter, beslutningstakere, lekfolk og for bruk i utdanning.

Arbeidet har hatt som mål å sette menneskets perseptuelle evner og tankesett i sentrum, uten å bli begrenset av datamaskinens lineære og kvantitative virkemåte.

Phd-stipendet er gitt av Christian Michelsen Research(CMR). Graden er utført på Universitetet i Bergen i visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk, i samarbeid med Technische Universität Wien, Østerrike.

Personalia:
Daniel Patel er født i 1977 i Bergen. Ingeniørgraden ble tatt på Høyskolen i Bergen i 1999 og Bachelor på Universitetet i Bergen i 2000. Han tok mastergrad i Computer Science i California Polytechnic State University, San Lois Obispo i 2002. Han ble forsker ved CMR i 2002 og begynte på PhD graden i 2006.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.10.2009, kl. 17:00, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgate 55, Stort auditorium 2144, 2 etasje, Datablokken

Kontaktpersoner:
Daniel Patel, tlf. 482 15 561, epost: daniel@cmr.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a), e-post: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.