Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Translasjonell regulering av langtids potensiering i gyrus dentatus

Debabrata Panja   
Debabrata Panja disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen den 4. desember med avhandlingen: Translational regulation of long-term potentitation of (LTP) in the dentate gyrus.

Langvarige endringer i hjernen er avgjørende for å kunne lagre kunnskap og minner som læres av en organisme. Informasjonslagring, som inkluderer flere former for hukommelse, og atferdsmessige tilpassinger antas å være et resultat av synapsenes evne til endring, en egenskap som kalles synaptisk plastisitet.

Den mest studerte modellen for funksjonell plastisitet er langtids potensiering (LTP). Tradisjonelt induseres LTP ved bestemte mønstre av elektrisk stimulering, men LTP kan også induseres ved å tilføre kjemiske forbindelser brain-derieved neurotropic factor (BDNF) direkte till hjernevev, for eksempel ved vekstfaktoren. LTP krever både gentranskripsjon og translasjon for å konsolideres. Translasjon i eukaryotiske celler er en kompleks prosess som krever presise kontrollmekanismer, hvordan disse kontrollmekanismene fungerer er fremdeles ikke kjent.

I denne studien var målet å forstå en potensiell regulering av translasjonelle kontrollmekanismer i LTP og dens effekt på uttrykkingen av synaptisk plastisitet genet Arc under LTP-vedlikehold i gyrus dentatus hos anesteserte rotter. Vedlikehold av LTP krever dannelse av både initieringskomplekset ved 5′cap på eukaryotisk mRNA og Arc proteinet. Våre funn tyder på at ERK-MNK1 kaskaden og ikke mTORC1 signalering er avgjørende for dannelsen av initieringskomplekset og Arc uttrykking.

Videre studerte vi BDNF-TrkB signaliseringen sin rolle under LTP og karakteriserte spatiale uttrykk av translasjonsfaktorer. Vedvarende TrkB aktivering er nødvendig for LTP konsolidering og fører til aktivering av ERK-avhengig Arc uttrykk i LTP. I tillegg har vi beskrevet microRNA (miRNA) uttrykking ved LTP i gyrus dentatus. Vi viser at indusering av LTP resulterer i transkripsjon av en miRNA-gruppe som kan koples til aktivering av metabotrope glutamat reseptorer, men ikke til N-methyl d-aspartate receptor aktivering.

Personalia:
Debabrata Panja er født i 1980 i India. Han studerte Human Biologi med hovedfag i Biofysikk ved All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India. I 2003 tok han et post-graduate diploma i Dehli, for senere å studere ved Stockholms Biovetenskapliga Forskarskola, Karolinska Institutet i Sverige og University of Cambridge. Etter dette kom han til Bergen hvor han har studert nevrovitenskap under veiledning av professor Clive Bramham ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.12.2009, kl. 15:00. Oppgitt emne: "Protein synthesis - the biological role of translation of specific mRNA´s in distinct cellular compartments"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.12.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandveien 28.

Kontaktpersoner:
Debabrata Panja, tlf: 98 86 16 40, epost: debabrata.panja@biomed.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.