Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

MR gir økt kunnskap om hjertesvikt etter hjerteinfarkt

Stein Ørn   
Stein Ørn disputerer fredag 11. september for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Myocardial infarction: Healing, scar size, and left ventricular remodelling. A contrast enhanced magnetic resonance study.”

Hjertesvikt er en alvorlig tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe nok blod til å dekke kroppens behov. Hjerteinfarkt er årsak til 70% av alle tilfellende av hjertesvikt. Ved hjerteinfarkt dør et område av hjertemuskulaturen på grunn av manglende blodtilførsel. Etter hjerteinfarktet fjernes det døde hjertemuskelvevet og erstattes av et arr. For å tilpasse seg tapet av hjertemuskulatur endrer hjertet form og struktur. Denne prosessen kalles ”remodellering” og har muligens positive effekter på kort sikt, men bidrar på lang sikt til at pasienten utvikler hjertesvikt.

Ny teknologi gjør at man i dag kan studere infarktet og hjertefunksjonen direkte ved Magnet Resonans (MR) undersøkelse. I dette PhD arbeidet, er det brukt kontrast MR, samt blodprøver for å studere tilhelingsprosessen og remodelleringen etter hjerteinfarkt. To pasientgrupper ble undersøkt: Gruppe 1: 42 pasienter ble behandlet med utblokking på grunn av akutt hjerteinfarkt. Denne gruppen ble undersøkt med MR 2 døgn, 1 uke, 2 måneder og 1 år etter utblokkingen. Gruppe 2: 57 pasienter med gammelt hjerteinfarkt ble undersøkt med MR 4 år etter et infarkt.

Resultatene av undersøkelsene viste at størrelsen på hjertemuskelskaden er den viktigste enkeltfaktoren for remodellering og senere hjertesviktutvikling. I motsetning til det man har trodd tidligere, hadde plasseringen av hjerteinfarktet liten betydning. Ved akutt hjerteinfarkt var skaden på hjertemuskelen størst ved MR undersøkelsen 2 døgn etter hjerteinfarktet. Deretter ble infarktområdet gradvis mindre som en konsekvens av sårtilheling. Sårtilhelingen var dårligst hos de pasientene som etter 1 uke fremdeles hadde tegn på manglende funksjon i de små årene (kapillærene) som forsynte sårområdet (ca. 30% av pasientene). Disse pasientene hadde en kraftigere betennelsesprosess og fikk en mer uheldig remodellering enn de øvrige. Disse resultatene er viktige for planleggingen av fremtidige studier og behandling av pasienter med hjerteinfarkt.

Personalia:
Stein Ørn f. 1968, cand.med. Universitetet i Oslo 1994, Overlege kardiologisk avdeling Stavanger Universitetssykehus. Gift med Anne Kristoff, barn: Alexander, Filip, Katarina og Felix. 14 internasjonale artikler, 32 presentasjoner på nasjonale og internasjonale kongresser, skrevet lærebok kapittel om hjertemedisiner, redaktør for lærebok i sykdomslære, redaksjonsmedlem i 2 internasjonale tidsskrift (J Card Fail, Eur J Heart Fail), omfattende undervisningserfaring.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.09.2009, kl. 13:30, Aulaen, 2. Etasje, Stavanger Universitets Sykehus.

Kontaktpersoner:
Stein Ørn, tlf: 45219653, epost: drsteinorn@hotmail.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.