Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Mislykkede markedsreformer i Ugandas helsevesen

Sam Agatre Okuonzi   
Sam Agatre Okuonzi disputerer fredag 30. oktober 2009 for Dr Philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Free market illusions: health sector reforms in Uganda 1987 – 2007”

Ugandas helsesystem ble i stor grad ødelagt av konfliktene i løpet av 1970- og ’80-tallet. Under Ugandas forsøk å bygge opp igjen helsevesenet fikk det såkalte strukturtilpasningsprogrammet stor betydning. Bistandsgiverne stilte som vilkår at det skulle gjennomføres reformer i helsevesenet. Dette var hovedsakelig markedsreformer som ledd i en global markedsorientert politikk. Målsetningen med denne avhandlingen var å undersøke betydningen av disse reformene for utviklingen av et bærekraftig helsesystem.

Avhandlingen har evaluert 20 reformer gjennomført i helsevesenet i Uganda mellom 1987-2007. Fire metoder ble brukt i avhandlingen: evaluering av reformer, regionale studier av helsesystemet i Uganda, sammenligninger av ulike land samt en global gjennomgang av helsesystemer.

Avhandlingen viser at mange av reformene ikke nådde målsetningene som var satt. I stedet ble flere helsetjenester avviklet. Dette bidro til stagnasjon og forverring av helseindikatorer som spedbarnsdødeligheten i fattige land. Av de 20 reformene i Uganda, nådde åtte av dem ikke målsetningene som var satt, mens syv var ikke gjennomførbare eller bærekraftige over tid. Tre av reformene viste seg å undergrave helsetjenestens målsetninger, særlig med tanke på likestilling. Dette gjaldt innføring av egenandeler for pasienter, privatisering av deler av helsesektoren og desentralisering av beslutninger i helsesektoren.

En rekke faktorer viste seg å ha vanskeliggjort helsereformene. Blant disse var påvirkning fra bistandsland, makroøkonomisk politikk, politikk med fokus på økonomisk vekst, korrupsjon, utilstrekkelig intern ledelse og utilstrekkelig planlagte reformer. Tilsvarende reformsvikt kan også dokumenteres i andre land, både fattige og rike.

For å kunne ta fatt i utfordringene i helsesektorene og bygge et bærekraftig sosioøkonomisk system basert på likestilling, solidaritet, gjensidig toleranse og delt ansvar må regjeringer og internasjonale organer iverksette tiltak. Dette er også forutsetningen for å danne et bærekraftig og likestilt helsesystem i fattige land som Uganda.

Personalia:
Sam Agatre Okuonzi er født i Uganda i 1958, og er utdannet lege fra Makerere University i Uganda. Han er ansatt på African Centre for Global Health, et ugandisk kompetansesenter som arbeider tett med den afrikanske union for å bygge opp kompetansen til afrikanske helseinstitusjoner. Han var tidligere direktør for Makerere University Regional Centre for Quality of Health Care, hvor han fortsatt underviser. I perioden 1995 – 2002 var han rådgiver for helsedepartementet i Uganda.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
29.10.2009, kl. 14:15. Selvvalgt emne: ”Health sector reforms: a global overview”
29.10.2009, kl. 15:30. Oppgitt emne: “Methodological challenges posed by research into health sector reform policy in low income countries”
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.10.2009, kl. 10:15, Stort Auditorium, Haukeland Sykehus

Kontaktpersoner:
Sam Agatre Okuonzi, tlf: 46260789, epost: sokuonzi@gmail.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.