Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

”En bergens-slire, takk” – Kniv- og sverdslirer i middelalderen

Ole-Magne Nøttveit   
Ole-Magne Nøttveit disputerer fredag 16. oktober 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Sheaths and Scabbards from Medieval Bergen – In a Comparative Perspective”

Middelalderens slirer var ikke bare hylstre for sverd, dolker og kniver. Gjennom dekorasjon og utforming fungerte slirer også som etniske markører – nærmest som ”bunadskniver”, statussymboler og merkevarer. I Bergen ble det produsert særpregede knivslirer ved siden av en omfattende import fra særlig engelsk og tysk-baltisk område. Sporene etter sverdfegeren, håndverkeren som laget sverdslirer, er også tydelige i de gamle fyllmassene som ble gravet frem under de kjente Brygge-utgravingene.

Studien er en analyse av 341 arkeologisk fremgravde slirer fra Bergen, fra 1100-tallet til rundt 1500. Slirene fra Bergen utgjør en av de mest omfattende samlinger av slikt materiale i Nord-Europa. Tilsvarende materiale fra London og Oslo er også studert i detalj før en bredere sammenligning er gjennomført, med slirer fra Irland i vest til Finland i øst. Dette er første gang et slikt materiale har blitt sett i et større samlende perspektiv for å avdekke kulturkontakter og lokale særegenheter. Undersøkelsen kaster lys over produksjon, distribusjon, kulturkontakter og hvordan dette endrer seg over tid. Analysen kombinerer arkeologisk klassifikasjon og detaljanalyser av slirene med nyere teoretiske perspektiver. Slirene har signalisert – bevisst og ubevisst – forskjellige kulturelle forhold, knyttet til blant annet status og tilhørighet, vold og kjønn. Nyere studier viser at materiell kultur kan virke styrende på mennesker i større grad enn vi lenge har antatt. Har middelalderens slirer med sine sverd og kniver virket styrende på mennesker i visse situasjoner? Forholdet mellom menneske og materialitet endrer seg dessuten over tid. Hva er sammenhengen mellom slirer og vold, mellom slirer og seksualitet i middelalderen? Slike spørsmål diskuteres i avhandlingen, og studien viser at slirene har et kunnskapspotensial som man tidligere ikke har utnyttet i denne typen arkeologisk materiale.

Personalia:
Ole-Magne Nøttveit er født i 1972 og oppvokst i Bergen. Han avla sin cand. philol. eksamen ved arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen i 2000. Nøttveit har siden jobbet med arkeologiske prosjekter over og under vann, og som saksbehandler marinarkeologi ved Bergens Sjøfartsmuseum. I perioden 2004-2008 var han universitetsstipendiat ved Det humanistiske fakultet med professor Ingvild Øye som veileder. Han er nå leder for Vågenprosjektet ved Bergens Sjøfartsmuseum.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.10.2009, kl. 09:30, Sydneshaugen Skole, Auditorium B

Kontaktpersoner:
Ole-Magne Nøttveit, tlf 95850876, epost: ole-magne.nottveit@bsj.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.