Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

HIV og tuberkulose: farlig kombinasjon

Bernard James Ngowi   
Bernard James Ngowi disputerer fredag 2. oktober 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”HIV/AIDS and tuberculosis coinfection in rural northern Tanzania. Epidemiology, clinical presentation and impact on CD4 T-cell counts”

Avhandlingen viser at det er høyere forekomst av HIV-infeksjon blant pasienter med tuberkulose enn i den generelle befolkning. Av nylig diagnostiserte tuberkulosepasienter var 13% HIV-positive, mens forekomsten av HIV-infeksjon generelt i det samme geografiske området er mindre enn 2%. I tillegg viser avhandlingen også at tuberkulose forekom langt hyppigere hos HIV-positive (8,5%) enn i befolkningen generelt (mindre enn 0,5%).

Diagnosen tuberkulose kan være vanskelig hos HIV-positive fordi symptomene ofte er diffuse og lite typiske. Det er likevel viktig å oppdage tuberkulose så tidlig som mulig i forløpet, fordi behandlingen er like effektiv som hos HIV-negative, og kan berge mange liv, siden risikoen for å dø av tuberkulose er mye høyere i denne pasientgruppen enn for dem som ikke har HIV-infeksjon.

En av markørene for alvorlighetsgraden av HIV-infeksjon er antall spesialiserte hvite blodceller, såkalt CD4 lymfocytter. Ved alvorlig HIV-infeksjon er CD4-tallet lavt. Avhandlingen viser at også tuberkulose i seg selv medfører lave CD4-tall, og dette er noe av forklaringen på at tuberkulose forverrer HIV-infeksjon ved å svekke immunforsvaret ytterligere.

Et viktig hjelpemiddel i bedømmelsen av CD4-nivået og av andre blodverdier er såkalte referanseverdier, det vil si nivå av tilsvarende parametre i en frisk befolkning. De referanseverdier som brukes nå bygger på målinger som er gjort i Europa og Amerika. Ngowi påviser at referanseverdier som bygger på lokale funn er forskjellig fra europeiske og amerikanske verdier. Han påviser også at friske kvinner har høyere CD4-tall enn friske menn, og han diskuterer eventuelle konsekvenser av disse funnene.

Personalia:
Bernard James Ngowi er født i 1971, og er utdannet lege fra Muhimbili University College of Health Sciences i 2001 i Dar es Salaam, Tanzania. Han har hatt permisjon fra sin stilling ved Haydom Lutheran Hospital i Mbulu District, Tanzania for å gjøre dette forskningsarbeidet. Datamaterialet for avhandlingen er innsamlet ved Haydom Lutheran Hospital.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.10.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Ways forward in reducing TB case notifications in high HIV-prevalence countries in sub-Saharan Africa"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.10.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Kontaktpersoner:
Bernard Ngowi, epost: b_ngowi@yahoo.co.uk
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.