Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Måling av rustrender - føre var?

Jane Mounteney   
Jane Mounteney disputerer torsdag 19.november 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Methods for providing an earlier warning of emerging drug trends"

Tidlig identifisering av rustrender gir mulighet for å sette inn tiltak før uheldige rusmønstre utvikles. Avhandlingen bygger på ”Føre Var”-systemet som har som mål å identifisere og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i Bergen. Systemet ble utviklet i 2002, og bygger på data fra rusbehandling, arrestasjoner og beslag av rusmidler, sammen med bl.a. medieovervåking og bruk av trendpanel. Et område som peker seg ut som stadig viktigere å overvåke er misbruk av legemidler, og denne studien viser misbruk av Subutex og Rohypnol på gatenivå over en 5års periode i Bergen. I tillegg følger en diskusjon om hvordan resultater fra rusovervåking kan bidra til effektive og evidensbaserte tiltak både på det praktiske og politiske nivå.

Generelt sett mangler vi gode verktøy for å overvåke utviklingen av nye rustrender. Et fokus for avhandlingen er spørsmålet om hvordan man kan utvikle et system eller en modell som baserer seg på eksisterende datakilder og kombinere disse på en pålitelig måte. Etter en gjennomgang av ulike systemer i andre land, vurderer denne studien reliabiliteten av ulike datakilder. Det blir også foreslått utvalgskriterier, og en metode for vekting og triangulering av data.

Personalia:
Jane Mounteney har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen i perioden 2006-2009. Hun er videre ansatt som spesialkonsulent ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun har mange års erfaring fra rusfeltet både i England og Norge, og har spesielt interessert seg for overvåking av rustrender, risiko og tidlig intervensjon, og implementering av ruspolitikk. Jane Mounteney har to mastergrader (MSc & MBA) fra London University.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.11.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: A system for earlier warning of emerging drug trends in Bergen. Issues related to transferability to other cities, and the development of timely and effective interventions by policy makers and practitioners.
Sted: BBB-bygget, auditorium 4, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.11.2009, kl. 10:30, BBB-bygget, auditorium 1, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Jane Mounteney, tlf: 55 90 86 35, mobil: 91 66 40 72, epost: jmounteney@hotmail.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.