Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Modellering av oljereservoarer

David Leonardo Moreno Bedoya   
David Leonardo Moreno Bedoya disputerer 25 juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen:

“Coupling Level Set Methods with the Ensemble Kalman Filter for Conditioning Geological Facies Models to Well and Production Data”

Et petroleumsreservoar kan bestå av forskjellige typer geologiske facies (pørøse bergarter med karakteristiske egenskaper) som er fylt med olje, gass eller vann. I grunnmarine reservoarer er facies dannet på grunn av avsetningen av sedimenter i forbindelse med variasjoner i havnivået. Disse variasjonene i nivået fører til dannelsen av belter med høy kontrast i strømningsegenskapene. Facies-geometrien er ofte bestemmende for hvordan væskene strømmer i petroleumsreservoarer, og det er viktig å bestemme denne geometrien for å få en bedre forståelse av reservoaret og bidra til optimal produksjon og økt utvinning.

Facies-geometri er vanskelig å bestemme med tradisjonelle metoder, og avhandlingen presenterer en ny metode for å estimere denne fra data målt i oljebrønner under produksjon. Metoden er basert på en kombinasjon av en metode fra billedbehandling (”the level set method”) og en metode for data-assimilering innen oseanografi og meterologi utviklet ved Nansensenteret i Bergen (”the ensemble Kalman filter” (EnKF)). I arbeidet viser Moreno hvordan man ved hjelp av EnKF kontinuerlig kan forbedre estimatet av faciesgeometrien etter hvert som tiden går og man får mer og mer informasjon om reservoaret. Metoden er testet på flere reservoarmodeller, inkludert modeller basert på data fra Nordsjøen og en modell basert på blotningsdata fra Woodside canyon i Utah i USA.

Personalia:
David Moreno er født i 1976 i Bogotá Colombia. Han er utdannet som M.Sc. i industriell og anvendt mathematikk ved Tecnische Universiteit Eindhoven i Nederland og har en bachelor eng. i computer science & systems engineering ved den Nasjonale Universitetet i Bogotá - Colombia. I perioden 2006-2009 har han jobbet med doktorgraden ved Senter for integrert petroleumsforskning (CIPR) og Matematisk institutt ved UiB. I forbindelse med doktorgradsarbeidet har han hatt et opphold ved the Mewbourne School of Petroleum and Geological Engineering, University of Oklahoma, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.06.2009, kl. 13:00, Auditorium Pi, Johannes Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
David Moreno, tlf 55 58 36 47, epost: david.moreno@cipr.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.