Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

HIV blant ungdom i Etiopia

Mitike Molla   
Mitike Molla Sisay disputerer fredag 28. mai 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Preventing HIV among young people: A community based study from Butajira on traditional norms, sexual health and HIV associated deaths.”

Avhandlingen viser at risikoen for HIV-smitte blant unge er større i byene enn på den etiopiske landsbygd. Og, selv om antall dødsfall forårsaket av HIV er økende, er HIV en sjelden årsak til død blant ungdom i Butajiraområdet. Det er lite HIV-smitte blant ungdom på landsbygda. Funnene av lav forekomst av smitteprosent i befolkningen på landsbygda var en av overraskelsene i studien. Mitike Molla Sisay viser at den mest sannsynlige forklaringen er at folk opprettholder tradisjonelle normer når det gjelder førekteskapelig sex.

Doktoranden har utført en stor befolkningsstudie av ungdom i Butajira. Dette er et viktig jordbruksområde, omtrent 13 mil sør for hovedstaden Addis Abeba. I dette området har etiopiske og svenske forskere i over 20 år foretatt store befolkningsstudier. Hennes forskning har vært knyttet til ”Butajirastudien”.
De fleste ungdommer på landsbygda har sin seksuelle debut ved inngåelse av ekteskap. Ekteskap inngås ofte tidlig, gjerne i slutten av tenårene. Mitike Molla Sisay viser at mennesker som holder seg til tradisjonelle normer for dette samfunnet har mindre risiko for å bli smittet med HIV-viruset. På den etiopiske landsbygd er fortsatt normen at både jenter og gutter ikke skal ha seksuelt samkvem før inngåelse av ekteskap. Hun viser at smitterisikoen er størst blant ungdom i byene. Bruken av kondomer er lite utbredt. Utroskap forekommer mest blant menn, og hun viser at det er nødvendig for kvinner også å beskytte seg mot smitte med seksuelt overførte sykdommer etter at de er gift.

Mitike Molla Sisay viser at den offentlige helsetjenesten i Etiopia er lite brukervennlig for ungdommer med seksuelt overførte sykdommer. Det er således behov for å styrke den offentlige helsetjenesten.

Personalia:
Mitike Molla Sisay er født i 1960 og kommer fra Addis Abeba i Etiopia. Hun er utdannet sykepleier og har en mastergrad i Public Health fra Addis Abeba Universitet. Hun er lærer ved Addis Abeba Universitetet, og skal forsette arbeidet der når hun vender tilbake til Etiopia.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.05.2009, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Empowerment of girls in Sub-Saharan Africa. A discussion of different pathways, and their implication for girl´s ability to protect their sexual and reproductive health and to avoid harmful practices“.
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.05.2009, kl. 14:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus.

Kontaktpersoner:
Mitike Molla Sisay, Tlf. 55 58 83 98, epost: Mitike.Sisay@cih.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.