Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Mot mer robuste datasystemer

Morten Mjelde   
Morten Mjelde disputerer 13. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"New Results on Self-Stabilizing Algorithms, and on Protocols for Wireless Sensor Networks"

Datasystemer er i stadig økende grad avhengig av kommunikasjon. Mobiltelefoner må kommunisere med andre mobiltelefoner, MP3 spillere kommuniserer med stereoanlegg, og PCer er oftere og oftere tilkoblet Internet. Følgende av dette er ikke bare at datanettverk blir mer kompliserte, men at de også blir mer sårbare for feil. Alle som har brukt en datamaskin vet at problemer vil oppstå med jevne mellomrom. Ikke bare vil vi helst slippe å håndtere de fleste av disse problemene selv, men de bør ikke påvirke resten av nettverket i noen særlig grad. Det er spesielt i denne sammenheng at selv-stabiliserende algoritmer er nyttig.

Selv-stabiliserende algoritmer er et forholdsvis nytt konsept innenfor informatikk, og det er hovedfokuset i avhandlingen. Ikke bare skal et selv-stabiliserende system være motstandsdyktig mot feil og problemer som oppstår, men det skal også kunne konfigurere seg selv for å tilpasse seg stadig nye omstendigheter. Fremtidens datanettverk kommer til å bli større og flere, og selv-stabiliserende algoritmer er en av metodene som kan brukes for å gjøre dem mer robuste og stabile.

I avhandlingen utvikles det flere nye metoder for selv-stabilisering, samt at det studeres et spesielt type nettverk, nemlig trådløse sensornettverk. Disse nettverkene består av mange, kanskje flere tusen, små, batteridrevne, og billige datamaskiner med evnen til å samle informasjon om omgivelsene sine. Nettverk av denne typen kan i fremtiden brukes til å for eksempel gi tidlig varsel om skogbrann eller miljøforurensning. Da vedlikehold av et nettverk av denne størrelsen vil være krevende, er det nærmest nødvendig at det er selv-stabiliserende.

Personalia:
Morten Mjelde er født i Bergen i 1979, og vokste opp i Sandnes. Han er utdannet cand.scient. i informatikk fra Universitetet i Bergen, 2004. Han har siden 2005 jobbet med doktorgraden ved Institutt for Informatikk, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.02.2009, kl. 11:00, Store Auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen.

Kontaktpersoner:
Morten Mjelde, tlf. 482 12 184, epost: mortenm@ii.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.