Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Oppdaget nytt gen som styrker immunforsvaret

Mirushe Miftari   
Mirushe Miftari disputerer tirsdag 17. november 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «LEUKOLECTINS: Novel and evolutionarily conserved proteins with relevance for vertebrate macrophages».

Når vi smittes av infeksjoner, hvorfor blir ikke alle syke? Hvorfor gjør parasitter som giardia noen syke, mens andre smittede forblir friske? Hvorfor kan noen røyke som en skorstein og bli 95, mens barn kan dø av kreft? Er dette bare flaks og uflaks? Eller har vi ulik forsvarsevne mot sykdom? Kan i tilfelle forsvarsevnen mot sykdom forbedres med nye medisiner?

Miftari oppdaget et gen som ingen ante eksisterte. Genet styrer produksjon av en ny aktør i immunforsvaret. Stoffet kalles LL (eller leukolektin), og er påvist i alle arter som er undersøkt. Miftari har kartlagt hvordan arvematerialet koder for dette stoffet. Studier av LLs effekt på flere sykdomstilstander peker på en sterk positiv virkning. LL og LL-genet er for lengst søkt patentbeskyttet (av et Bergensbasert selskap), slik at LL kan fremstilles som medisin for å styrke kroppens motstandsevne i behandling av en rekke sykdomstilstander hos dyr og mennesker. Stoffet kan fremstilles fra naturlige kilder, eller det kan lages genteknologisk på samme måte som man i dag lager medisinen insulin. LL finnes naturlig, særlig i sjømat som i Norge regnes som ’sunn mat’. Slik LL kan snart bli å finne i handelen som helsekostprodukt.

Barnelege Miftari startet med å undersøke klekking av fiskeegg, men underveis oppdaget hun en ny celletype i hele dyrerekken inkl. mennesker. Hun beskrev hvordan celletypen produserer kroppens egne LL-stoffer. Hun har vist hvordan enkle prøver fra et individ kan måle individets innhold av LL, og gi et teoretisk grunnlag for at ulike mengder av denne LL-celletypen kan bestemme individuell motstandsdyktighet mot sykdom. Tilførsel av mer LL styrker motstandskraften mot noen sykdommer, på samme måte som tilført insulin kontrollerer sukkersyke hos individ som mangler insulin. Avhandlingen har vært vurdert av av prof. Öbrink fra Karolinska institutet og av Nicole Le Douarin fra det franske Vitenskaps-akademiet, en ledende skikkelse innen europeisk biomedisin. De har betegnet arbeidet som ”significant”, og at det åpner spennende og nye biomedisinske perspektiv.

Personalia:
Mirushe H. Miftari, MD, er født og oppvokst i 1964 i Pristina i Kosovo. Hun er cand.med. fra Universitetet i Pristina (magna cum laude) i 1988, og godkjent spesialist i barnesykdommer i 2002. Miftari kom til Bergen med stipend fra Forskningsrådet i 2003. Fra 2004 har hun vært ansatt som forsker i en liten biotek-bedrift i Fusa (nå Aquazyme Technology a/s) med arbeidsplass på Høyteknologisenteret i Bergen. Ved siden av har hun fullført PhD-studiet ved Molekylærbiologisk Institutt ved UiB. Miftari har tidligere hatt studieopphold ved universitet i Zagreb og i Hamburg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.11.2009, kl. 10:15, Store Auditorium, Data-blokken, HIB, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Bernt Walther, tlf: 98 05 59 25, epost: walther@mbi.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.