Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Høyhastighetstomografi for strømningsavbildning

Rachid Maad   
Rachid Maad disputerer torsdag 17.12.2009 for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Design Optimization of High Speed Gamma-Ray Tomography”

Moderne metoder for produksjon av olje og gass fra undervannsinstallasjoner stiller store krav til blant annet strømningsmåling. En utfordring er å måle hvor mye olje, gass og vann som blir produsert fra hver brønn. Til dette brukes flerfase strømningsmålere som bestemmer strømningshastighetene til hver av de tre komponentene direkte. Nøyaktigheten til disse målingene er imidlertid avhengig av hvordan gassen til enhver tid er fordelt i røret. For å gi svar på dette har UiB utviklet en høyhastighets industriell gammatomograf som fungerer på lignende måte som en røntgentomograf (CT) innen medisin, men som er i stand til å produsere mange hundre bilder i sekundet. Dette er et viktig referanseinstrument i utvikling av bedre flerfase strømningsmålere.

Egenskapene til en tomograf er definert ved kontrast, romlig oppløsning og responstid. Maad har forsket på optimal konstruksjon av industrielle tomografer, inkludert algoritmer som rekonstruerer data hurtig og med størst mulig nøyaktighet. I motsetning til medisinsk CT som bruker et roterende røntgenrør, blir det i høyhastighets gammatomografi brukt flere gammakilder rundt måletverrsnittet for instantan eller øyeblikkelig avbildning. Ulempen med dette er større grad av spredt stråling som forringer måledataene. Maad har utviklet algoritmer som kompenserer for dette og implementert alle algoritmene i system som styrer tomografen, samler inn data, rekonstruerer og lagrer data. En viktig del av Maads forskning har vært eksperimenter ved UiBs laboratorier og ved strømningslaboratoriet ved Christian Michelsen Research. Resultatet av arbeidet har vært en betydelig forbedring av denne avbildingsmetoden som nå også blir tatt i bruk hos samarbeidspartnere verden over.

Personalia:
Rachid Maad har bachelorgrad i fysikk fra Universitetet i Casablanca, en mastergrad i fysikk og en mastergrad i informasjonssystemer fra Universitetet i Genève 1998. Han har jobbet som høyskolelektor ved Høyskolen i Sogn og Fjordane fra 2001 til 2007. Siden 2007 har han jobbet som overingeniør ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.12.2009, kl. 13:15, Realfagsbygget, Allegaten 41.

Kontaktpersoner:
Rachid Maad, tlf: 55 58 27 63/ mobil: 41 22 23 73, e-post: rachid.maad@ift.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.