Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Khat kan drepe celler i munnen

Ochiba Mohammed Lukandu   
Ochiba Mohammed Lukandu disputerer for PhD-graden fredag 30. januar 2009 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Toxicity of Khat on normal human oral cells”.

Khat er en plante som dyrkes i Øst-Afrika og på Den arabiske halvøy. I disse områdene har planten lang tradisjon som et mildere rusmiddel brukt både i religiøs og i verdslig sammenheng. Med økende migrasjon er khat blitt mer vanlig i nye områder av verden, herunder Norge.

Khat nytes ved at bladene tygges og holdes i munnen. Ut over kjente skadelige effekter knyttet til rus, er khat mistenkt å kunne føre til munnhulekreft. I dette doktorgradsarbeidet er mulige skadelige effekter av khat undersøkt på celler fra munnhulen og på en kunstig munnslimhinne laget i laboratoriet.

Resultatene viser at et ekstrakt av khatplanten kan drepe cellene fra munnhulen. Studien gir en mer detaljert molekylær forståelse av hvordan skadelige effekter av khat-bruk kan oppstå i munnslimhinnen.

Personalia:
Ochiba Mohammed Lukandu er 35 år gammel og utdannet tannlege ved Universitetet i Nairobi i 1999. Han tok sin turnustjeneste ved Kenyatta National Hospital og arbeidet deretter som tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten fra 2001 til 2004. I perioden 2004 – 2008 har han vært PhD-kandidat ved Universitetet i Bergen. Fra september 2008 har Lukandu hatt stilling i Helsedirektoratet i Kenya, der han arbeider innen kreftforebyggelse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.01.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Advantages, disadvantages and criticisms of using cell lines in the testing for carcinogens and the study of carcinogenic mechanisms: Examples from studies published in the field of oral carcinogenesis”
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus, 3 et.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.01.2009, kl. 10:00, Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus, 3 et.

Kontaktpersoner:
Ochiba Mohammed Lukandu, epost: Ochiba.Lukandu@cih.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.