Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Bedre modellering av kreftene mellom atomer

Suhail Lubbad   
Suhail Lubbad disputerer fredag 21.august 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Modeling Directional Interactions in Classical Molecular Dynamics for Geometrical Aspects of Nanostructures"

Moderne material- og nanoteknologi baserer seg blant annet på ny forståelse av krefter mellom atomer. Forskjellen fra den tradisjonelle kjemien er at man prøver å påvirke atomenes sammenkobling på nye og mer effektive måter. Forenklet kan man si at den tradisjonelle kjemien ligner på kjøkkenaktiviteter hvor blanding av ingredienser og riktig temperatur til riktig tid er de mest virksomme midler. I nanokjemien og den nye materialteknologien tar man i bruk mer utspekulerte påvirkningsformer som må bygge på utvidet kunnskap om atomenes vekselvirkning.

Når man kjenner disse kreftene bedre, vet man likevel ikke nok om hvordan atomene vil sette seg sammen. Det er derfor nødvendig å kunne simulere atomenes oppførsel ved bruk av en datamaskin og så observere hva som skjer. Slike studier kalles molekyldynamikk. De kjemiske kunnskapene består av mange observasjoner og det kan være fordelaktig å ha dem fremstilt som relativt enkle matematiske funksjoner, også kalt potensialer som definerer en kraftmodell.

I avhandlingen drøftes en rekke etablerte kraftmodeller, og avhandlingen presenterer videre utviklingen av en helt ny type kraftmodeller som bedre samsvarer med kjente kjemiske data. Sentralt i arbeidet står samspillet mellom kreftenes indre geometri og de begrensningene som rommets egenskaper pålegger atomene når de skal settes sammen. Avhandlingen tar spesielt for seg kreftene mellom karbonatomer, som er et grunnleggende trekk ved alle organiske stoffer. Disse kreftene er grunnlaget for en rekke forskjellige materialer, som for eksempel karbon-nanorør, diamant, og grafitt.

Personalia:
Suhail Lubbad er født i Gaza 27.10.1975. Han tok bachelor-graden ved Birzeit University og MSc graden ved Universitetet i Bergen i august 2003.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.08.2009, kl. 13:15, Realfagbygget, Aud. 2, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Suhail Lubbad, epost: suhail.lubbad@gmail.com
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a), e-post: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.