Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Bruddutvikling i en heterogen jordskorpe

Ingrid Fjeldskaar Løtveit   
Ingrid Fjeldskaar Løtveit disputerer mandag 29. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Analytical and numerical studies of fluid reservoirs and fracture development in heterogeneous rocks”

”Permeabilitet” er et sentralt begrep i avhandlingen. Permeabilitet er et mål for evnen et materiale har til å transportere væske eller gass, og er generelt sett avhengig av i hvilken grad porene i materialet er koblet sammen. I væskefylte reservoarer, og i jordskorpen forøvrig, er en betydelig del av permeabiliteten knyttet til sammenkoblingen av sprekker og brudd. Dannelse og vedlikehold av såkalt sprekkegenerert permeabilitet avhenger av at forhold for bruddannelse, og forhold som fremmer videre vekst av brudd, er tilstede i jordskorpen. Resultatene i avhandlingen viser at heterogeniteter som lagdeling og eksisterende brudd i stor grad kan påvirke det lokale spenningsfeltet i jordskorpen, og dermed vil kunne ha avgjørende betydning for bruddutvikling og permeabilitet.

I et av studiene i avhandlingen er det fokus på petroleumsreservoarene i Barentshavet. De kommersielle funnene av olje og gass i den norske delen av Barentshavet er mindre enn forventet. Vi vet at isbreenes gravinger under istidene førte til at store deler av de sedimentære bergartene i dette området ble fjernet (erodert). I denne studien er det sett på hvilke konsekvenser erosjon har for spenningsfeltet i jordskorpen, og hvordan den kan ha påvirket petroleumsreservoarene i Barentshavet. Matematiske beregninger viser at massiv erosjon fører til horisontal kompresjon i jordskorpen som kan være kraftig nok til å reaktivere forkastninger, og dermed øke permeabiliteten dramatisk, i nærheten av væskefylte reservoarer. Dette kan bidra til å forklare hvorfor og hvordan olje har lekket ut av petroleumsreservoarene i Barentshavet.

Avhandlingen bidrar til økt forståelse av hvordan heterogeniteter, væsketrykk og ytre spenningsfelt påvirker utviklingen av brudd og forkastninger, og dermed permeabiliteten, i jordskorpen. Dette har også betydning for problemstillinger knyttet til blant annet tilførsel av grunnvann, risiko i forbindelse med aktive vulkaner, lagring av atomavfall, utvinning av fornybar energi fra geotermi (jordvarme), og lagring av CO2.

Personalia:
Ingrid Fjeldskaar Løtveit ble født i Bergen i 1977, og bodde mesteparten av barndommen på Ålgård i Rogaland. Hun ble utdannet cand. scient. i hydrogeologi i fast fjell ved Universitetet i Bergen i 2001 og ble samme år ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen. Hun jobber i dag ved IRIS (International Research Institute of Stavanger), hvor siste del av doktorgradsarbeidet er utført finansiert av Norges Forskningsråd og StatoilHydro.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.06.2009, kl. 12:15, Auditorium 5, 3. etg., Realfagbygget.

Kontaktpersoner:
Ingrid Fjeldskaar Løtveit, tlf. 51875112, epost: ifl@iris.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.