Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Bruk av bloddannende stamceller i kreftbehandling

Knut Liseth   
Knut Liseth disputerer fredag 02. oktober 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Preparation and clinical use of peripheral blood stem cell grafts. Studies of stem cell harvesting, graft cryopreservation and immunological aspects of stem cell transplantation.”

Avhandlingen studerer bruk av bloddannende stamceller i kreftbehandling. Liseth har sammenlignet to høstemetoder, og viser at såkalt large-volume leukaferese gir et høyere antall bloddannende stamceller tilgjengelig i behandlingen. I tillegg har han dokumentert at large-volume leukaferese er en trygg prosedyre for pasientene. Large-volume leukaferese har nå blitt standard prosedyre ved Haukeland Universitetssykehus og bidrar til at flere pasienter kan gjennomgå stamcellebehandling.

For å kunne brukes i behandling av benmargskreft må bloddannende stamceller lagres med et konserveringsmiddel, vanligvis DMSO. Tradisjonelt har 10 % DMSO vært brukt. Liseth har testet stamcellers lagringsevne ved forskjellige konsentrasjoner av DMSO, og finner gode resultater med bruk av 5 % DMSO. Han har også undersøkt lavere konsentrasjoner av DMSO enn 5 %, men ved lavere DMSO-konsentrasjoner overlever stamcellene i mindre grad. 5 % DMSO virker altså å være optimalt med tanke på å gi minst mulig bivirkninger for pasientene samtidig som stamcellene holdes levende og aktive under kreftbehandlingen. 5 % DMSO har nå blitt standard lagringsmedium for bloddannende stamceller ved Haukeland. Videre har han kartlagt lagringsevne for bloddannende stamceller og viser at disse cellene trygt kan lagres i 5 år. Dette har bidratt til at pasienter med benmargskreft nå høster nok stamceller for to ganger høydosebehandling. Halvparten av stamcellene blir da lagret i Blodbanken på Haukeland, og kan benyttes hvis pasienten får tilbakefall av kreftsykdommen.

Den siste del av avhandlingen studerer immunologiske endringer ved stamcellebehandling og bruk av kraftig cellegift. Her kartlegges funksjon av kroppens eget immunforsvar under kreftbehandling. Målet med disse immunologiske studiene er å kunne gjøre pasientens eget immunforsvar mer aktivt i bekjempelsen av kreftsykdom. I motsetning til de første delene av avhandlingen har disse immunologiske studiene til nå ikke gitt konkrete forbedringer i pasientbehandlingen. Likevel regnes potensialet for å kunne stimulere pasientens eget immunforsvar under kreftbehandling som stort, og dette arbeidet vil fortsette.

Personalia:
Knut Liseth (f. 1973) er født og oppvokst i Bergen. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1998. I periodene 2001-2003 og 2007-2009 jobbet han som lege og forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland Universitetssykehus. I tidsrommet 2003-2007 jobbet han som lege ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder har vært professor dr. med Øystein Bruserud, biveiledere dr. med. Elisabeth Ersvær og dr. med. Jenny Foss Abrahamsen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.10.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Immunterapi ved akutte leukemier – er det effektivt?"
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.10.2009, kl. 09:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Knut Liseth, tlf: 55 97 24 67 / 55 97 24 70, epost: knut.liseth@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.