Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Utvekslingen i vannmassene påvirker Færøysokkelens økosystem

Karin Margretha H. Larsen   
Karin Margretha H. Larsen disputerer 11. februar 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Circulation and exchange of water masses on the Faroe Shelf and the impact on the Shelf ecosystem”

Vannmassen på Færøysokkelen (sirka 0 - 100 m bunndyp) er svært homogen, både vertikalt og horisontalt. Et anti-syklonsk sirkulasjonssystem på sokkelen isolerer delvis denne vannmassen fra det omkringliggende Atlanterhavsvannet. Dette danner grundlaget for et eget økosystem på sokkelen med en egen primærproduksjon. Denne primærproduksjonen varierer mye fra år til år både i størrelse og tid, og har en tydelig innflytelse på de øvre trofiske nivåer, f.eks. vekst og rekruttering hos torsk og hyse.

I avhandlingen brukes en modell for primærproduksjon, som viser at variasjonen i størrelsen av utvekslingen mellom sokkelvann og Atlanterhavsvann styrer den observerte variasjonen i primærproduksjonen.
Avhandlingen beskriver de fysiske egenskaper for vannet på Færøysokkelen. Strømmene er dominert av det halvdaglige tidevannet. De skiftende tidevannsstrømmene inn og ut over den skrå sokkelbunnen danner et anti-syklonisk sirkulasjonssystem, som medvirker til å isolere sokkelvannet fra Atlanterhavsvannet.
Sokkelvannet er omringet av en temperaturfront som er tydeligst om våren. Årsaken til dette er en effektiv atmosfærisk avkjøling av det grunne sokkelvannet om vinteren.

Avhandlingen beskriver også denne frontens variabilitet og posisjon på sokkelen og relaterer posisjon til en frontteori, basert på lokale tidevannsforhold. Denne, for primærproduksjonen, så viktige utveksling foregår gjennom fronten og ifølge saltholdighetsbalansen mellom sokkelvannet og Atlanterhavsvannet, varierer utvekslingen kraftig fra måned til måned. I avhandlingen beregnes størrelsen på den typiske (langsiktede) utvekslingen ved å anvende et varme- og saltholdighetsbudsjett for sokkelområdet. I tillegg diskuteres relevante utvekslingsprosesser, men betydningen av hver enkelt av disse kan ikke beregnes med det eksisterende data materiale.

Personalia:
Karin Margretha H. Larsen er født i 1969 og oppvokst på Færøyene. Hun er utdannet Cand. Scient. i fysisk oseanografi ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen i 2003. Siden 2004 har hun arbeidet med doktorgraden ved Fiskirannsóknarstovan i Tórshavn, Færøyene.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.02.2009, kl. 13.15, Auditoriet, Geofysisk Institutt, Allégt. 70

Kontaktpersoner:
Karin Margretha H. Larsen, tlf. (+298) 35 39 00, epost: karinl@frs.fo
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.