Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Vanlige motiver for ferie og fritid

Jo Kleiven   
Foto: Finn Olsen, HiL
Jo Kleiven disputerer den 8. oktober 2009 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Lillehammer Scales: Measuring Common Motives for Vacation and Leisure Behavior”.

Arbeidet viser at nordmenn flest har vanlige og kjente motiver for sine valg av ferie og fritid. Det er for eksempel svært mange som ønsker seg fred og ro i fritiden, og mange som ønsker å være sammen med familie eller venner i ferien. Kontakt med naturen er også blant de vanlige ønskene for ferie/fritid. Som eksempler på litt mindre vanlige hensyn kan sol og varme, kulturopplevelser og prestasjonsønske nevnes. Men det er også klart at ulike personer vektlegger noe forskjellige hensyn, og at det sjelden bare ligger ett enkelt motiv bak de valgene som gjøres.

Avhandlingen bygger på en serie på fem ulike empiriske studier, som er gjennomført over en lengre periode. Utprøvingen av metoder for måling av disse motivene er en viktig side ved arbeidet, og har resultert i en nasjonal standard for slike målinger. Vurdert med konvensjonell psykometrisk tenkning synes de fleste av disse målene å ha en tilfredsstillende kvalitet. Mer moderne strukturligningsmodeller (SEM) viser imidlertid noen svakheter ved måleskalaene. De er likevel nyttige for produktutvikling og markedsføring i det innenlandske reiselivet.

Personalia:
Kleiven er født på Lillehammer i 1942, og tok psykologisk embetseksamen i Oslo i 1969. Han arbeidet som universitetsstipendiat og -lektor i Bergen i tiden 1970-74. Fra 1975 har han hovedsaklig vært knyttet til Høgskolen i Lillehammer, hvor han nå underviser ved de nye psykologistudiene. Han var dessuten prosjektleder ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) fra 1990 til -93, og var forskningskoordinator for programmet ”Miljøbetinget Livskvalitet” ved Norges Forskningsråd i tiden 1994-96.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
07.10.2009, kl. 15:15. Selvvalgt emne: ”The Leisure Domain – a Challenge to Psychologists?”
07.10.2009 kl. 16.15. Oppgitt emne: ” Why do we need motives to predict behavior?”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.10.2009, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Jo Kleiven, tlf. 99 57 89 57, epost: jo.kleiven@hil.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.