Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Deformasjon og vulkanisme i nord-Atlanteren

Aleksandre Kandilarov   
Aleksandre Kandilarov disputerer 16. juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Evolution of the North Atlantic, examples from Jan Mayen and Knipovich ridges"

Kandilarov har i PhD-studiet arbeidet med havbunnseismiske data på jordskorpeskala fra to områder i Atlanteren; den nordlige Jan Mayen ryggen og Knipovich ryggen vest av Svalbard. Kandilarov sitt studium viser at den nordlige delen av Jan Mayen ryggen mest sannsynlig representerer et platå med tykk havbunnsskorpe. Dette impliserer at den nordlige grensen til Jan Mayen mikrokontinentet representerte en sydlig forlengelse av Vøringplatået utenfor Midt-Norge, da kontinentalskorpen sprakk opp for ca. 54 millioner år siden. Den unormalt høye vulkanske aktiviteten ved Jan Mayen kan sannsynligvis relateres til varmflekken under Island. For å studere hvordan havbunnsspredning foregår langt fra slike varmflekker, benyttet Kandilarov data fra den sakte spredende Knipovich ryggen. Kandilarovs arbeid viser at ryggen dannes ved en kompleks veksling mellom perioder dominert av ekstensjon, og perioder der vulkanske prosesser er mer fremtredende. Det samme er tilfelle langs selve ryggen i dag.

Kandilarovs PhD-avhandling representerer et betydelig bidrag til vår forståelse av prosesser som styrer utviklingen av osean skorpe generelt, og Atlanteren spesielt. Resultatene har klare anvendelser, blant annet innen leting etter hydrokarbonressurser. Kandilarov har utført studiet ved Institutt for geovitenskap, under veiledning av Rolf Mjelde og Rolf-Birger Pedersen.

Personalia:
Aleksandre Kandilarov er født 07.09.1980 i Plovdiv, Bulgaria. I juni 2003 tok han en Bachelor i fysikk ved Universitetet i Sofia, Bulgaria. Han kom til Bergen i august 2004, og tok en mastergrad i geofysikk ved Universitetet i Bergen i desember 2005. I januar 2006 begynte han som doktogradstipendiat i marin geofysikk på Institutt for geovitenskap ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.06.2009, kl. 13:15. Oppgitt emne: "Geophysical monitoring of hydrocarbon reservoirs"
Sted: Auditorium 5, 3 etasje, Allegaten 41A, 5007 Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2009, kl. 10:15, Auditorium 5, 3 etasje, Allegaten 41A, 5007 Bergen

Kontaktpersoner:
Aleksandre Kandilarov, tlf: 98 49 07 99, epost: Aleksandre.Kandilarov@geo.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.