Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Sekvenser brukt i digital kommunikasjon

Aina Johansen   
Aina Johansen disputerer torsdag 10. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The correlation of sequences over finite alphabets”.

Sekvenser bestående av nuller og enere har mange bruksområder, blant annet innen kryptografi og trådløs kommunikasjon. I kryptografi brukes sekvenser blant annet for å generere sikre nøkler og pseudotilfeldige tall. I trådløs kommunikasjon bidrar egenskaper ved sekvensene til å bedre kvaliteten på signalene, samt øke antall mulige brukere av et system i et gitt område.

I mange systemer trenger vi store mengder sekvenser, blant annet for å kunne støtte mange brukere i trådløse systemer. En sekvensfamilie er en slik mengde av sekvenser. Lengden på sekvensene er også viktig. Om sekvensene skal brukes i kryptografi må sekvensene være lange for at systemene skal være sikre. Korrelasjonen mellom to sekvenser sier noe om hvor mye sekvensene ligner på hverandre. I trådløs kommunikasjon hvor signalene man sender består av sekvenser, kan høy korrelasjon mellom sekvensene føre til mye støy på signalene. Lav korrelasjon minsker støyen, og gjør det også lettere å synkronisere signalene. Det er derfor viktig å undersøke korrelasjonsverdiene til sekvensfamiliene vi bruker.

I denne avhandlingen ser Johansen på korrelasjonsegenskapene til flere sekvensfamilier. Hun finner hvilke korrelasjonsverdier som forekommer, og for noen familier gir hun den komplette fordelingen av korrelasjonsverdiene.

Personalia:
Aina Johansen er født i 1981 og har vokst opp i Bergen. Hun fullførte mastergraden i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2005. Fra 2005 til 2009 har hun vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for informatikk, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2009, kl. 13:15, Stort auditorium 2144 på HIB, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Aina Johansen, tlf: 97 54 60 31, epost: aina.johansen@ii.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.