Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Cisplatin i kreftbehandling – molekylære reaksjonsmekanismer

Magnus Jensen   
Magnus Jensen disputerer fredag 11. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Anticancer cisplatin interactions with lipid bilayers – A solid-state NMR study”.

Kreftmedisinen cisplatin er førstevalget ved behandling av en rekke krefttilfeller og det eneste alternativet for mange. Cisplatin binder til arvematerialet DNA, og hindrer ukontrollert celledeling i forskjellige typer kreft hvor svulster oppstår. Etter introduksjon av cisplatin ble over 90 % av alle testikkelkreftpasienter kurert, pasienter som tidligere var uten håp. Cisplatin ble godkjent som kreftmedisin i 1978, men fortsatt er mange av dens virkemåter ukjente. Det er blant annet ikke kjent hvordan cisplatin kommer seg fra blodbanen og inn i cellen. Det kan følge med svært alvorlige bieffekter og mange pasienter må avbryte behandlingen med cisplatin. Årsakene til mange av bieffektene er ikke klarlagt.

Jensen bidrar med ny kunnskap om hva som skjer når cisplatin kommer inn i en cellemembran. Forskjellige typer membranmodeller (fosfolipider) ble tilsatt cisplatin for å undersøke strukturelle forandringer og for å se om cisplatin binder til noen av bestanddelene i membranen. Det ble påvist at cisplatin hovedsaklig binder til et spesifikt fosfolipid, phosphatidylserine (PS). Dette kan være en årsak til noen av bivirkningene man ofte finner. Det ble også funnet at cellemembranen forandrer struktur, noe som kan bidra til å forklare hvordan cisplatin kommer inn i cellen.

Cisplatin har to nitrogenatomer som tidligere er foreslått å ikke bidra i reaksjoner. Avstandene mellom disse to nitrogenatomene og fosforatomet i PS ble også funnet. Cisplatin reagerer så videre med det bundne PS-molekylet og de to nitrogenatomene i cisplatin byttes ut. Dette vil forstyrre cellemembranens funksjon og er ikke påvist tidligere. Det viser seg at nitrogenatomene frigjøres i form av amoniakk og at cisplatin danner et nytt kompleks med det samme PS-molekylet.

Personalia:
Magnus Jensen er født i 1975 og oppvokst i Fredrikstad, Østfold. Han er utdannet cand. scient fra Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen 2003. Han startet som doktorgradstipendiat ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen høsten 2004. Underveis i prosjektet har han hatt opphold ved Universitetet i Århus, Danmark.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.2009, kl. 13:15, Auditorium 4, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Magnus Jensen, tlf: 95 04 50 01, epost: Magnus.Jensen@kj.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.