Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Studier av bindvevsceller gir nye ledetråder til leging av sår og tumortilvekst

Sergio Carracedo Huroz   
Sergio Carracedo Huroz disputerer onsdag 6. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Expression and regulation of the α11 integrin subunit - in vitro and in vivo studies".

Celler holdes fast i vev med hjelp av spesifikke reseptorer på cellens utside. Det vanligste bindvevsproteinet i kroppens vev er kollagen. Når vev dannes eller når en skade oppstår, må celler interagere dynamisk med sin omgivelse for å tilpasse seg de nye forholdene. I slike situasjoner er receptorene på cellens utside, som kalles integriner, spesielt viktige. Dersom integriner er defekte kan ikke organ dannes normalt, noe som fører til dødelige skader på fosterstadiet. Alternativt kan integrindefekter forårsake alvorlig sykdom senere i livet.

Sergio Carracedo har studert hvordan integrinen α11 reguleres når celler dyrkes i tredimensjonale kollagengeler, som ligner det mikromiljø cellene befinner seg i inni kroppen. Kandidaten har funnet ut at cellene via en indirekte mekanisme som involverer utsondring av tilvekstfaktorer oppregulerer α11 integrinen når kollagengeler blir mer kompakte. Cellene blir samtidig aktiverte og viser likheter med bindvevsceller rundt tumorer.

Oppreguleringen av α11 kan være en mekanisme som garanterer at cellene sitter ordentlig fast når vevet utsettes for mekanisk belastning. Aktiveringen av cellene via α11 kan være en viktig bit i puslespillet dersom man forsøker å forstå hvordan tumortilveksten reguleres. I en separat studie har man kartlagt uttrykket av α11 integrinen i vev fra voksne mus og funnet ut at integrinen bare er uttrykt i bindvevsceller. Man har også funnet ut at integrinen deltar i omorganisering av kollagen i hud, noe man tror er en viktig prosess ved leging av sår.

Sammenfatningsvis gir avhandling et klarere bilde av funksjonen hos en viktig bindvevsreceptor og gir ledetråder til videre studier av leging av sår og tumortilvekst.

Personalia:
Sergio Carracedo Huroz er født i 1978 i Spania. Han studerte kjemi ved Universitetet i Sevilla, Spania. I september 2003 tok han en mastergrad i biokjemi ved samme universitet. I 2005 kom han til Bergen og han har arbeidet i gruppen for Matrixbiologi under veiledning av professor Donald Gullberg ved Institutt for biomedisin. Avhandlingen har vært et samarbeid med Gades institutt og professor Roland Jonsson innenfor rammene til EUs Marie Curie-program.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.05.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "The role of cell-matrix adhesion in animal development"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.05.2009, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Sergio Carracedo, tlf 55 58 64 76, epost: sergio.carracedo@biomed.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.