Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Urtemedisiner og graviditet

Lone Holst   
Lone Holst disputerer 27. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Use of herbal remedies during pregnancy”.

Naturmidler – naturlegemidler – kosttilskudd – urtemedisiner – mange forskjellige navn og veldig variabelt innhold. Mange mennesker antar at siden produktene er ”naturlige” er de også ufarlige og ser dette i motsetning til legemidler, som er syntetiske og derfor farlige. Denne feilaktige antakelsen appellerer også til gravide kvinner, som ikke bare skal ta hensyn til seg selv, men også til det ufødte barnet.

I arbeidet ble bruken av urtemedisiner undersøkt ved hjelp av spørreskjemaer blant 578 gravide ved svangerskapskontroll på Norfolk and Norwich University Hospital – et stort sykehus i det østlige England. De mest brukte urtemedisiner ble beskrevet og vitenskapelig dokumentasjon for sikkerhet og virkning vurdert. Andre forhold rundt bruken av urtemedisiner ble også beskrevet, for eksempel hvor de gravide fikk informasjon om de brukte urtene, om de fortalte lege eller jordmor om bruken av urter, hvilke sykdommer eller plager de hadde opplevd under graviditeten og hvilke meninger de hadde om medisiner generelt. Hele 58 % av kvinnene i undersøkelsen hadde brukt en eller flere urtemedisiner i løpte av graviditeten.

I tillegg ble en del av resultatene fra spørreundersøkelsen diskutert i en fokusgruppe bestående av seks kvinner, som hadde besvart spørreskjemaet. På den måten kom flere meninger om og holdninger til medisiner og urter frem. Kvinnene uttalte her et tydelig ønske om at det offentlige helsevesen skulle vise større forståelse for deres ønske om å bruke urtemedisiner og at helsepersonell burde ha større kompetanse på dette området.

En av de tre mest brukte urtene var bringebærblad. Urten har tradisjonelt vært brukt for å ”lette fødselen” eller ”forberede livmoren til fødsel”. En gjennomgang av vitenskapelig litteratur på engelsk og skandinaviske språk viste at det ikke finnes dokumentasjon for verken sikkerhet eller virkning. Ut ifra dette ble det diskutert om helsepersonell kan anbefale bruk.

Arbeidet ble utført ved Universitetet i Bergen, Kjemisk Institutt, University of East Anglia, Norwich, UK og Norfolk and Norwich University Hospital, Norwich, UK.

Personalia:
Lone Holst (født Nørgaard) er født i 1963 i København, Danmark. Hun er utdannet Cand.Pharm. fra Danmarks Farmaceutiske Højskole (nå Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet) i 1988. Hun har siden 1991 bodd i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2009, kl. 10:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Lone Holst, epost: lone.holst@farm.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.