Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Godartede hjernecyster hos voksne

Christian A. Helland   
Christian A. Helland disputerer torsdag 15. oktober 2009 for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Intracranial arachnoid cysts in adults – A clinical, radiological, neuropsychological, and molecularbiological study."

Intrakraniale, araknoidale cyster er godartede, medfødte misdannelser i spindelvevshinnen (en av tre hjernehinner som omgir hjernen). De er fylt av en væske som i sammensetning likner den normale hjernevæsken. Det er rapportert en forekomst i befolkningen på opptil 1%. De vanligste symptomer knyttet til denne tilstanden er hodepine, svimmelhet og epilepsi.

Målet med avhandlingen var å undersøke resultatene etter kirurgisk behandling av symptomgivende cyster i hjernens spindelvevshinne hos voksne, samt i hvilken grad slike cyster kan gi kognitive problemer og om disse bedres etter kirurgisk behandling. Videre ble trykket i cystene undersøkt, og i hvilken grad trykket påvirker symptomer og resultater etter kirurgisk behandling. Avhandlingen inneholder også en molekylærbiologisk studie av mulige mekanismer som kan forklare hvorfor cystene fylles med vann.

Avhandlingen konkluderer med at resultatene etter kirurgisk behandling er gode og at disse inngrepene kan gjennomføres med lav risiko for alvorlige komplikasjoner. Cystene gir en rekke kognitive utfall hos pasientene; til tross for at tilstanden er medfødt ble det observert en klar postoperativ bedring av kognisjon hos pasientene. Trykket i cystene ligger innenfor grensene for et normalt intrakranialt trykk, men innenfor dette normalområdet fant man at pasienter med høyest trykk hadde de kraftigste symptomene.

I den molekylærbiologiske delen av avhandlingen fant man at disse cystene har en større mengde av en spesiell vann-transportkanal i cysteveggen (NKCC1) sammenliknet med normal spindelvevshinne. Denne kanalen har egenskaper for væsketransport som kan forklare at cystene blir ekspansive, og øver et trykk mot omgivende hjernevev. Funnet kan teoretisk åpne for medikamentell behandling som blokkerer disse kanalene.

Personalia:
Christian A. Helland (f.1976) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2001. Fra 2004 til 2007 var han stipendiat ved Institutt for kirurgiske fag (UiB) og Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus (HUS) med finansiering fra Helse Vest. Hovedveileder har vært professor dr.med Knut Wester, biveileder professor dr.med Morten Lund-Johansen. Han arbeider nå som lege ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen og Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.10.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Akvaporiner: deres rolle i normal funksjon og i sykdom"
Sted: Auditorium I, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.10.2009, kl. 10:15, Auditorium I, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen

Kontaktpersoner:
Christian A. Helland, telefon 55975640, epost: christian.andre.helland@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.