Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Bruk av strømlinjer for raskere simulering av oppsprukne reservoar

Håkon Hægland   
Håkon Hægland disputerer fredag 17. april 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Streamline methods with application to flow and transport in fractured media”

Felles for simulering av geologisk lagring av CO2, økt oljeutvinning, og forurensing av grunnvann, er at de involverer flyt av væske i porøse medier. Datamaskinsimulering brukes her for å forutsi hvordan væsken (olje/gass/vann) beveger seg i reservoaret og er derfor et svært viktig verktøy innenfor oljeutvinning og grunnvannshåndtering. For geologisk lagring av CO2 er det viktig at formasjonen er tett og at det ikke er fare for lekkasje f.eks. gjennom sprekker og forkastinger i formasjonen.

Avhandlingen fokuserer på hurtig simulering av flyt i oppsprukne reservoar. Likningene som beskriver flytproblemet er et system av differensiallikninger, som må løses numerisk på en datamaskin. På grunn av den store informasjonsmengden som må behandles i en slik datasimulering er det viktig med raske løsningsmetoder. Strømlinjer er kurver i rommet som viser i hvilken retning væsken beveger seg. Ved å transformere flytlikningene ned på et sett av strømlinjer kan de løses hurtigere enn det som er vanlig.

Personalia:
Håkon Hægland er født i 1972 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand. scient i anvendt matematikk ved Universitet i Bergen, og har jobbet med doktorgraden ved Matematisk institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.04.2009, kl. 13:00, Aud Pi, Johannes Bruns Gt. 12 (3. etg)

Kontaktpersoner:
Håkon Hægland, tlf 55 58 48 58, epost: hakonh@math.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.