Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Kreftceller påvirkes av sitt nærmiljø

Kimberley Joanne Hatfield   
Kimberley Joanne Hatfield disputerer torsdag 30. april 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Angiogenic factors in human acute myeloid leukaemia. Studies of the crosstalk between endothelial and leukaemic cells”

Akutt myeloid leukemi (AML) er en aggressiv type blodkreft med base i benmargen. Hovedfunksjonen til benmargen er å produsere blodceller med ulike funksjoner, bl.a. røde blodceller som transporterer oksygen, blodplater som tetter hull i blodårer og ulike hvite blodceller som er del av vårt immunforsvar. Ved AML oppstår det en ukontrollert vekst av umodne, ikke-fungerende, hvite blodceller i benmargen. Dette fører til benmargssvikt og symptomer som for eksempel nedsatt immunsystem (feber og infeksjoner) og blodmangel (slapphet). Den vanligste behandlingen man benytter i dag er cellegift, som gir en 5-års overlevelsesrate på 40-50%.

Stromaceller er en fellesbetegnelse på ulike celletyper som finnes i benmargen og inkluderer bl.a. endotelceller, osteoblaster, fibroblaster og fettceller. Benmargen består også av blodkar som tilfører næringsstoffer og oksygen til alle celler. I benmargen hos AML pasienter er det påvist høy tetthet av blodkar. Dannelsen av nye blodkar ut i fra eksisterende blodkar kalles angiogenese og anti-angiogenese terapi utforskes som en alternativ strategi for behandling av blodkreft.

I avhandlingen har Hatfield studert samspillet mellom endotelceller og blodkreft (leukemiske) celler. Endotelceller er en spesialisert celletype som kler innsiden av alle blodkar og spiller en sentral rolle i blodkardannelse. Arbeidet viser at endotelceller stimulerer vekst og overlevelse av leukemicellene, samtidig som leukemicellene kan påvirke veksten av endotelcellene. Både endotelceller og leukemiceller produserer vekstfaktorer som er involvert i disse prosessene. Samspillet mellom endotelcellene og kreftcellene antas å være viktig i sykdomsforløpet og kan dermed representere et angrepspunkt for å utforme ny leukemibehandling.

Personalia:
Kimberley Joanne Hatfield er født i 1978 i Fraserburgh, Skottland og er oppvokst på Avaldsnes, på Karmøy. Hun er utdannet cand. scient. i mikrobiologi ved Institutt for Biologi (tidligere Institutt for Mikrobiologi) ved Universitetet i Bergen (UiB), 2004. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for Indremedisin, Seksjon for Hematologi, UiB, med professor dr. med. Øystein Bruserud som hovedveileder og dr. scient. Anita Ryningen som biveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.04.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Mikromiljøets rolle i reguleringen av vekst versus "tumor dormancy" av mikrometastaser i ektopisk vev. Betydningen av lokale og systemiske signaler i samspillet mellom normalt vev og maligne celler, kliniske og terapeutiske implikasjoner."
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.04.2009, kl. 09:15, Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Kimberley Hatfield, epost: mmakh@med.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.