Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Nevropsykiatriske fenomener og fatigue hos lupus- og sjøgrenpasienter

Erna Harboe   
Erna Harboe disputerer 22. desember for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Neuropsychiatric manifestations and fatigue in systemic lupus erythematosus and primary Sjøgren’s syndrome.”

Systemisk lupus erythematosus (SLE) og primært sjøgrenssyndrome (PSS) er begge kroniske autoimmune sykdommer. Disse sykdommene kan blant annet føre til skade på hjernen, det perifere nervesystemet og forårsake psykiske symptomer (nevropsykiatriske manifestasjoner). I tillegg kan pasientene oppleve ”fatigue” som er en opplevelse av tretthet, utmattethet og mangel på energi. Det er uklart om sykdomsassossierte faktorer påvirker fatigueopplevelsen.

Målsetningen med studien var å sammenligne nevropsykiatriske manifestasjoner hos SLE- og PSS-pasienter, samt å undersøke sammenhengen mellom hyperintense lesjoner ved magnettomografi av hjernen (MR), betennelses signaler (cytokiner) i cerebrospinalvæsken og fatigueopplevelsen.

Undersøkelsene viste at nevropsykiatriske manifestasjoner forekommer like ofte hos SLE- og PSS-pasienter. Likheter kan indikere felles sykdomsprosesser for noen av de nevropsykiatriske manifestasjonene. Forekomsten av hyperintense lesjoner ved MR av hjernen er økt hos SLE-pasienter, og økt mengde hyperintense lesjoner er assossiert med økende fatigue, mens PSS-pasienter ikke har økt forekomst av hyperintense lesjoner i hjernen. Sammenhengen hos SLE-pasienter mellom fatigue og mengden hyperintense lesjoner indikerer en biologisk forklaringsmodell for deler av fatigueopplevelsen. Økte nivåer av betennelses signaler i IL-1 systemet ble påvist i cerebrospinalvæsken hos pasienter med PSS og hadde sammenheng med økende fatigue. Dette tyder på at cytokinet IL-1 påvirker fatigueopplevelsen hos pasienter med PSS, slik det gjør det ved sykdomsatferd i dyremodeller.

Fremtidig forskning vil ta sikte på å undersøke de underliggende sykdomsmekanismene knyttet til de ulike nevropsykiatriske manifestasjonene som kognitiv svikt og skade på perifere nerver. Noe som er hyppig forekommende hos både SLE- og PSS-pasienter. En behandlingsstudie med medikament som blokkerer cytokinet IL-1 vil kunne gi innsikt i hvilken rolle dette har for fatigueopplevelsen til PSS-pasienter.

Personalia:
Erna Harboe er født i 1968, cand. Med fra Universitet i Bergen 1996, spesialist i indremedisin 2008, assistentlege ved mikrobiologisk/medisinsk avdeling, SUS. Veileder har vært professor dr.med Roald Omdal SUS/UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.12.2009, kl. 15:00. Oppgitt emne: ”The biological basis for fatigue in inflammatory disorders”
Sted: Aulaen, 2. Etasje, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.12.2009, kl. 10:00, Aulaen, 2. Etasje, Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Erna Harboe, tlf: 05151, epost: hare@sus.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.