Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Mer bærekraftig fôr til oppdrettstorsk

Ann-Cecilie Hansen   
Ann-Cecilie Hansen disputerer 18. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Effects of replacing fish meal with plant protein i diets for Atlantic cod (Gadus morhua L.).”

Proteinkilden til oppdrettsfisk har tradisjonelt vært fiskemel. I dag er de fleste fiskebestander utnyttet maksimalt, samtidig som den globale produksjonen av oppdrettsfisk har økt. Det er derfor press på oppdrettsindustrien til å finne andre og mer bærekraftige proteinkilder. Målet med denne doktorgraden har vært å evaluere potensialet for å bruke planteproteiner i fôret til torsk.

I avhandlingen er det gjort flere fôringsforsøk som viser at torsk har høyt potensial for å utnytte planteproteiner i fôret uten å forandre vekst og helse, såfremt planteråvarene er av høy kvalitet. 58% av fiskemelsproteinet kan erstattes av en blanding av soyaproteinkonsentrat og hvetegluten, og opptil 50% kan erstattes av en blanding av soyaproteinkonsentrat, bioprosessert soya og hvetegluten, uten at det påvirker veksten negativt.

Avhandlingen viser videre at innblanding av planteproteiner påvirker torskens proteinutnytting negativt. Dette kan fisken kompensere for ved å spise mer, og dermed fortsatt opprettholde veksten. Planteprotein har en annen aminosyresammensetning enn fiskemelsprotein. Blant annet kan det være lite av aminosyrene lysin og metionin. Denne ubalansen i aminosyresammensetning kan forklare den reduserte proteinutnyttingen. Forsøk har blitt gjort hvor en økende mengde av aminosyrene lysin eller metionin er tilsatt fôret. Resultatene viser at lysin påvirker hvor mye fett som blir lagret i fisken. Når det gjelder mengden metionin viser forsøkene at denne ikke har effekt på verken vekst, proteinutnytting, samt lagringen av fett.

Det er ikke anbefalt å bruke maisgluten i fôr til torsk fordi forsøk viser at fisken fordøyer næringsstoffene i denne råvaren dårligere. Videre får fisken gult skinn. Planteproteiner påvirker ikke helsen til fisken negativt, unntatt når 100% av fiskemelsproteinet erstattes av planteproteiner (blanding av soyaproteinkonsentrat, bioprosessert soya og hvetegluten). Da viser forsøkene i avhandlingen at det blir synlige skader på tarmen.

Personalia:
Ann-Cecilie Hansen er født i 1979 og oppvokst i Sandnessjøen, Nordland. Hun tok Cand. Scient. graden våren 2004 i Ernæring for akvatiske organismer ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen (UIB) og Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning (NIFES). Hun har siden høsten 2005 jobbet som universitetsstipendiat ved Institutt for Biologi, UIB, med arbeidssted Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.09.2009, kl. 10:00, NIFES, Sildetønnen, Nordnesboder 4, 4 etasje.

Kontaktpersoner:
Ann-Cecilie Hansen, tlf 41461497, epost: ahan@nifes.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.