Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Improvisasjon over flerstemt musikk fra 1350-1700

Jostein Gundersen   
Jostein Gundersen gjennomfører Universitet i Bergens første kunstneriske disputas onsdag 24. juni 2009 med et prosjekt i historisk improvisasjon.

Jostein Gundersen er UiBs første kunststipendiat innen Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Han er den første i programmet med tidlig musikk som fordypningspunkt, og den eneste blokkfløytisten. Gjennom stipendperioden har han forsket på improvisasjon av diminusjoner (en type ornamenter) i ulike historiske stiler mellom 1350 og 1700. Hans avslutningskonsert fant sted 28. april, og bestod av et program med middelaldermusikk. Utsnitt fra denne konserten samt lydopptak som dokumenterer arbeid med andre stiler er gjort tilgjengelig på www.currentes.com. På de samme nettsidene finner man også Gundersens kritiske refleksjoner omkring eget prosjekt.

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Programmet skal sikre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og skal føre fram til kompetanse som førsteamanuensis. Stipendprogrammet er blant de første innen dette feltet i Europa. Stipendprogrammet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt mulighet for tilstetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger. Stipendiatene vil samtidig inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstneriske ståsted og faglig spesialisering.

Personalia:
Jostein Gundersen er blokkfløytist med Konzertexamen fra Hochschule für Musik und Theater i Hamburg og hovedfag i utøving med fordypningsemne fra Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Siden 2005 har han vært stipendiat i det nye norske Stipendprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, med et prosjekt i historisk improvisasjon. Siden 2006 har Gundersen vært assisterende lærer i blokkfløyte ved Griegakademiet, og siden 2007 underviser han i Barokkensemble ved samme institusjon.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.06.2009, kl. 09:30, Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet (Nygård skole)

Kontaktpersoner:
Jostein Gundersen, epost: Jostein.Gundersen@grieg.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.