Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Gjør elektroniske kart militær hurtigbåtnavigasjon tryggere?

Kristian Gould   
Kristian Gould disputerer fredag 4. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Faster, better, safer? Studies of safety, workload and performance in naval high-speed ship navigation”.

Hurtigbåtnavigasjon i Sjøforsvaret er en krevende og risikoutsatt oppgave. Seilingen skjer i høy fart og i trange farvann, ofte med lite søvn for mannskapene. Navigasjonsulykker i Sjøforsvaret har vært hyppige, med i gjennomsnitt seks ulykker årlig i perioden 1989-2005. Over halvparten av ulykkene har skjedd i hurtigbåter, i hovedsak missiltorpedobåter (MTBer). Nesten alle ulykkene har vært grunnstøtinger. Disse ulykkene har vært meget kostbare, og har i enkelte tilfeller forårsaket alvorlige personskader.

Gould har gjennomført tre studier som omhandler navigasjonssikkerhet i Sjøforsvaret. Den første var en gjennomgang av 35 større navigasjonsulykker 1990-2005. Målet med denne var å kartlegge såkalte ”ulykkesfremmende faktorer” med innvirkning på navigatørenes feilhandlingsrisiko i ulykkessituasjonen. Resultatene viste at navigatørene ofte var overbelastet, særlig med hensyn til hørsel, syn og oppmerksomhet. Et flertall av ulykkene skjedde under gode værforhold med god sikt. Ulykkene hadde imidlertid nesten alltid sammensatte årsaker.

De to andre studiene ble utført i simulatorer på Sjøkrigsskolen i Bergen. Disse sammenlignet hurtigbåtnavigasjon under to forhold: En tradisjonell navigasjonsmetode basert på papirkart og et bromannskap på fem, og en navigasjonsmetode basert på elektroniske kart og et bromannskap på to. Forholdene skulle representere den tidligere Hauk-klasse MTBen og den nye Skjold-klasse MTBen. Metodene ble sammenlignet under gode seilingsforhold i den første studien, og under 60 timers kontinuerlig våkenhet i den andre. Resultatene viste at elektroniske kart forbedret navigatørenes seilingsprestasjon både under gode forhold og under søvnmangel, men førte samtidig til mindre kommunikasjon mellom bromannskapene. Navigatørenes arbeidsbelastning var høyere ved bruk av elektroniske kart under høy seilingsfart.

Studien viser at bruk av elektroniske kart i kombinasjon med redusert brobemanning gir bedre prestasjon i militær hurtigbåtnavigasjon, hvilket kan forbedre sikkerhet.

Personalia:
Kristian Schulerud Gould er født i 1979 og er oppvokst i Norge og USA. Han er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo i 2000, og tok mastergrad i ergonomi ved Loughborough University i England i 2002. Siden 2004 har han vært stipendiat ved Forskningsgruppen for arbeids- og miljømedisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Han er nå seniorkonsulent i Scandpower AS, hvor han jobber med menneskelige faktorer og arbeidsmiljø innenfor transport og olje- og gassindustrien.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.09.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Safety at sea for fast naval vessels. What works and does not work in terms of evidence based interventions”.
Sted: Store Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.09.2009, kl. 10:15, Store Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Kristian Schulerud Gould, tlf: 911 89 657, epost: Kristian.Gould@isf.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.