Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Signalveier ved Sjögrens syndrom

Margaret Karimi Gatumu   
Margaret Karimi Gatumu disputerer for PhD-graden tirsdag 9. juni ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Signaling to nuclear factor kappa B in the lymphoid microenvironment in Sjögren’s syndrome and NOD mice”.

Sjögrens syndrom er en sykdom hvor pasientene plages av tørr munn og tørre øyne. Opphopning av betennelsesceller i spytt– og tårekjertler er viktige kjennetegn. Årsak til sykdommen og mekanismene som fører til tørrhet, er fremdeles ukjente. Dette doktorgradsarbeidet viser at enkelte betennelsesceller i spyttkjertlene hos pasienter med Sjögrens syndrom er helt spesielle. De har proteinet BCL10 i cellekjernen, noe som skiller dem fra normale celler.

En etablert musemodell for Sjögrens syndrom ble behandlet med et motstoff (antistoff) som blokkerer signalveien via lymfotoksin beta reseptor. Studier på dyremodeller har vist at behandlingen har hatt gunstig effekt på andre autoimmune sykdommer, og behandlingen er under utprøving også for pasienter med leddgikt.

Resultatene viser at behandling med antistoff førte til bedring av spyttsekresjon og reduksjon av betennelsen i spyttkjertlene hos forsøksdyrene. I tillegg viste behandlingen å kunne forstyrre miljøet i spyttkjertlene slik at cellene i mindre grad kunne organisere seg og bli værende i vevet. Ved å starte behandlingen tidlig i sykdomsutviklingen oppnådde man bedre effekt enn ved å innsette behandlingen på senere stadier.

Studiene bidrar til økt kunnskap om signalveier som kan være av betydning for sykdomsutviklingen ved Sjögrens syndrom. Funnene kan være nyttige i videre jakt på målrettet behandling for pasientene.

Personalia:
Margaret Karimi Gatumu er født 1979 og utdannet tannlege ved Universitetet i Nairobi, Kenya, i 2004. Siden juni 2006 har hun vært PhD kandidat ved Universitetet i Bergen. Prosjektet er utført ved Gades institutt, Seksjon for patologi, og Institutt for klinisk odontologi – periodonti ved Universitetet i Bergen, under veiledning av førsteamanuensis Kathrine Skarstein, professor Anne Isine Bolstad og post doc Malin V. Jonsson.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.06.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Regulation of inflammation through NF-kB signaling pathways and potential for therapeutic interventions”.
Sted: Auditorium II, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.06.2009, kl. 10:15, Auditorium II, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Margaret Gatumu, tlf.: 55 97 32 31, epost: margaret.gatumu@gades.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.