Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Å gjenoppfinne det klassiske i latinamerikansk fiksjonsfilm

José Fonseca   
José Fonseca disputerer fredag 18. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Narrative Tendencies in Latin American Fiction Cinema (1998-2008): Uses and Transgressions of the Classical Model”

Avhandlingen analyserer 10 nyere fiksjonsfilmer fra Colombia og Costa Rica og beskriver noen av de fortellertekniske strategier som latinamerikanske filmskapere bruker for å fortelle sine historier. Formålet har vært å undersøke hvordan filmforfattere/regissører fra denne regionen reagerer på Hollywood-industriens sterke dominans og på dens omfattende bruk av den såkalte ”klassiske modell” for filmfortelling.

På bakgrunn av næranalyser av filmene og intervjuer med regissørene demonstrerer avhandlingen at modellen er svært innflytelsesrik i regionen. Mange av dens bærende elementer er til stede i filmfortellingene, selv i de tilfellene der regissørene erklærer at de står i direkte opposisjon til modellen eller at den ikke spiller noen rolle for dem. Denne ”bevisste” og ”ikke-beviste” bruk av modellen kan ikke bare forklares ut fra Hollywoods mediedominans, men også med henvisning til dypt rotfestede fortellertekniske prinsipper som ”vestlig” kultur har utviklet gjennom århundrer.

Men kanskje enda viktigere er det mangfoldet av andre elementer som filmforfatterne/regissørene innarbeider i sine verk og som gjør hver film unik, istedenfor bare en mekanisk gjentagelse av et mønster. Avhandlingen fremhever hvordan de ”klassiske” reglene for filmfortelling blir håndtert kreativt og kombinert med lokale historier, kontekster og behov som vitner om de kulturelle fusjonsprosessene som er karakteristiske for den latinamerikanske virkelighet.

Hensikten er at avhandlingen skal kunne fungere som støtte for både filmarbeidere og forskere i en periode da det er et voldsomt oppsving i interessen for regionens fiksjonsfilmproduksjon. For filmforfattere er avhandlingen ment å være et referansedokument med teoretiske begrep og synspunkter som kan veilede eller inspirere til utviklingen av nye prosjekter. Innenfor forskningsfeltet latinamerikanske filmstudier representerer avhandlingen en lenge savnet endring av fokus fra den regionale filmproduksjons historiske og sosiopolitiske aspekter til de faktiske filmenes rikdom av narrative tekster og praksiser.

Personalia:
José Fonseca (født 1977) er filmforfatter og filmskaper fra Costa Rica. Han studerte audiovisuell produksjon ved Universitetet i Costa Rica, og har en to-årig ”Master of Philosophy in Screenwriting for Film and Television” fra Universitetet i Bergen. I tidligere forskningsprosjekter har han dels beskrevet muligheter og hindringer for folkelig deltagelse i TV-produksjon på landsbygda, dels undersøkt “made-for-TV-movie”-formatets levedyktighet i Costa Rica.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.09.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Telling the tale: Expressive elements in Costa Rican cinema”
Sted: Bergen Sjøfartsmuseum, lille kinosal, 1.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.09.2009, kl. 10:15, Bergen Sjøfartsmuseum, lille kinosal, 1.etg.

Kontaktpersoner:
José Fonseca, tlf: 951 18177, epost: jose.hidalgo@infomedia.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.