Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Det komplekse bindevevsmolekylet heparansulfat

Almir Feta   
Almir Feta disputerer onsdag 26.august for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Enzymatic regulation of heparan sulfate biosynthesis”

For at en organisme bestående av flere ulike typer celler skal fungere normalt må cellene være i kontakt med hverandre og med omgivelsene. Alle cellene er utstyrt med spesielle reseptormolekylær på cellenes overflate. Et stort antall molekyler kan binde til disse reseptorene og sende signaler inn i cellene. Kombinasjon av bestemte signalmolekyler og reseptorer er med på å bestemme funksjonen til en celle.

I sitt arbeid har Almir Feta studert heparansulfat, en sulfatert sukkerkjede som dannes av de fleste celler og forekommer på celleoverflaten og i vevet rundt cellen. Heparansulfat kan binde til både reseptorer og signalmolekylær og har flere viktige funksjoner, den viktigste under fosterutvikling, men den er også viktig for f.eks. fettomsetning og nyrefunksjon hos voksne. Heparansulfatstruktur varierer mellom forskjellige celletyper, noe som er med på å definere funksjon til den enkelte cellen. Produksjon av heparansulfat er en kompleks prosess som involverer mange forskjellige enzymer. Aktiviteten til disse enzymene avgjør strukturen til heparansulfat. For å forstå hvordan ulike heparansulfat dannes, har Almir Feta studert samspillet mellom enzymer involvert i dannelsen av heparansulfat.

Arbeidet i avhandlingen omhandler også analyse av heparansulfat fra en primitiv marin organisme. Slike studier er viktige for å forstå hvordan samspillet mellom heparansulfat og reseptor/signal molekyler har utviklet seg under evolusjon fra primitive til mer komplekse organismer.

Personalia:
Almir Feta er født i 1977 og oppvokst i Bosnia og Hercegovina. I 1994 kom han til Norge. Han er utdannet cand.scient. i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2005. Siden da har Feta vært ansatt som stipendiat i gruppen for matrixbiologi ved Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen under veiledning av professor Marion Kusche-Gullberg.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.08.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Recent progress in the roles of proteoglycans in endothelial cells: implications for atherosclerosis and metastasis"
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.08.2009, kl. 10:15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Almir Feta, tlf. 55 58 60 38, epost: almir.feta@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.