Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Mord! Justis! Rettens (u)rettferdige ord

Bjørn C. Ekeland   
Bjørn C. Ekeland disputerer fredag 16. oktober 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Rettferdige ord. Humanistisk rettstenkning mellom rett og retorikk, lov og litteratur.”

"Rettferdige ord" er en systemisk kritikk av norsk juss på et humanvitenskapelig og dekonstruktivt grunnlag. Som en tverrfaglig teoretisk avhandling er dette den første i sitt slag om ”rett-og litteraturfeltet” i Norge og Norden.

De tre som har tilbrakt lengst tid innenfor norske fengselsmurer i nyere norsk tid er Per Liland, Fritz Moen og Fredrik Fasting Torgersen. De to første anerkjent av rettsvesenet selv som uskyldige. Justismordene har stått i kø i Norge de siste årene. Hvordan er dette mulig? Hva skjer når retten tar feil? Hvordan kan man vite om en dom er rettferdig eller ikke? Hva er egentlig rettferdige ord? Dette kan bare besvares ut i fra en rettstenkning som har humanvitenskapelige innsikter som utgangspunkt.

Rettsvesenet er, mer enn noe annet, språklig. Det består av muntlig tale og skriftlige dokumenter. Å kunne bedømme en doms rettferdighet, både i ettertid og mens den skrives, er helt avgjørende for å kunne opprettholde rettssikkerheten. De store straffesakene og justismordene er paradigmatiske hva angår folks rettsfølelse. En analyse av disse er både nødvendig og mulig, men dette krever en fortolkningsmessig (hermeneutisk) og retorisk utdanning som er helt fraværende ved de norske juridiske fakultetene.

Gjennom dekonstruktiv og retorisk teori, og juridiske og litterære eksempler (eks: Fritz Moen-sakene, Birgitte Tengs-saken, Kafkas Prosessen, Treholt-saken), avdekker avhandlingen noen av de mekanismene som er i arbeid når justismord skjer. Den peker på de muligheter til endring som oppstår ved en humanistisk tilnærming til jussen, men diskuterer også begrensningene i en slik tilnærming; også en humanvitenskapelig kritikk er en dom, og må i like stor grad som den juridiske dommen unngå det som aller mest kjennetegner urettferdige dommer, nemlig fordommer.

Personalia:
Bjørn C. Ekeland er født i Stavanger, 1972. Han er for tiden ansatt som forsker ved UiB på prosjektet ”Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i retten”. Han har blant annet oversatt Jacques Derridas Force de loi og Hardt og Negris Empire til norsk. Siden 2001 har han også arbeidet som produksjonsleder for Nattjazz i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.10.2009, kl. 09:30, Sydneshaugen skole, aud. A.

Kontaktpersoner:
Bjørn C. Ekeland, tlf. 99 36 06 77, epost: bjorn.ekeland@lle.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.