Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Engelske ord i chilensk og norsk ungdomsspråk

Eli-Marie Danbolt Drange   
Eli-Marie Danbolt Drange disputerer fredag 8. mai 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Anglicismos en el lenguaje juvenil chileno y noruego. Un análisis comparativo.”

Det er en utbredt oppfatning at ungdom bruker mye engelsk i sin dagligtale. Hovedmålet med avhandlingen har vært å kartlegge og sammenligne bruken av engelske ord i chilenske og norske ungdommers uformelle talespråk. Avhandlingen viser at norske ungdommer bruker flere engelske ord enn chilenske ungdommer, men at andelen engelske ord likevel er lav i begge grupper.

Ord som refererer til tekniske nyvinninger er den kategorien anglisismer som dominerer. I tillegg er det en høy andel navn som knytter seg til engelskspråklige merkevarer og kulturuttrykk i norske ungdommers samtaler.

Avhandlingen viser videre at det kun er omlag halvparten av de engelske ordene som kan klassifiseres som tradisjonelle lånord, altså ord og uttrykk som brukes fordi det ikke finnes et dekkende ord på målspråket. Anglisismer som ikke fungerer som tradisjonelle lånord brukes av både norske og chilenske ungdommer nærmest som slangord for å framheve ulike nyanser i det de sier.

En av de viktigste funksjonene til disse engelske ordene er å gi økt prestisje til det som blir sagt, men engelske ord brukes også til å nedtone eller forsterke et budskap, som i eksemplet: Hu er litt big. I tillegg til dette brukes engelske ord i forskjellige ordspill og andre uttrykk som viser hvordan ungdom leker med språket.

Avhandlingen viser også at de fleste engelske ordene umiddelbart tilpasses målspråkene i større eller mindre grad. Her er det likevel en forskjell mellom chilenske og norske ungdommer, da chilenske ungdommer tilpasser de engelske ordene til det spanske lydsystemet i større grad enn de norske ungdommene gjør. Det antas at grunnen til dette er at det er store forskjeller mellom det spanske og det engelske lydsystemet, slik at det er vanskeligere for spansktalende å opprettholde de engelske lydene enn det er for de norske.

Avhandlingen bygger på innspillinger av ungdommers spontane talespråk i Oslo og Santiago, Chile i regi av prosjektene Språkkontakt och Ungdomsspråk i Norden (UNO) og Corpus Oral de Lenguaje Adolescente (COLA).

Personalia:
Eli-Marie Danbolt Drange er født i Oslo i 1972 og bosatt i Kristiansand. Hun ble cand. philol. ved Universitetet i Bergen i 1997, og har vært doktorgradsstipendiat ved Det humanistiske fakultetet siden 2003. Doktorgradarbeidet er en del av COLA-prosjektet, som arbeider med muntlige ungdomsspråkskorpus fra spansktalende hovedsteder og som ledes av Annette Myre Jørgensen ved Institutt for Fremmedspråk. Drange har også arbeidet som universitetslektor både ved UiB og UiA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.05.2009, kl. 16:00. Oppgitt emne: "Indigenismos en la prensa mexicana"
Sted: Aud. B Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.05.2009, kl. 09:30, Aud. B Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Eli-Marie Danbolt Drange, mobil: 990 17 642, epost: Eli-Marie.Drange@if.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.