Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Fiskeensilasje som ingrediens i fôr til Cobia

Mach Thi Ngoc Diep   
Diep Thi Ngoc Mach disputerer 17. April for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

’Utilisation of fish or crab silage protein for cobia (Rachycentron canadum) – effects on digestion, amino acid distribution, growth, fillet composition and storage quality’

Cobia regnes som en ny interessant kandidat for fiskeoppdrett i tropiske farvann på grunn av dens hurtige vekst, gode filetkvalitet og høye salgspris. Cobia kan oppnå en vekt på 5-6 kg innen ett år og 8-10 kg innen 16 måneder.

Fiskeensilasje lages ved å enten tilsette organiske eller uorganiske syrer, molasse eller en blanding av disse til organisk avfall, biprodukter eller bifangster av fisk for å kunne lagre disse lengre og øke verdien til produktene. Tropiske land som Vietnam har gode muligheter til å produsere fiskeensilasje fra bifangster.

Fiskeensilasje har blitt brukt som fôringrediens for mange arter, særlig i Norge og i Danmark. Dette studiet ble gjennomført for å dokumentere en annen måte å utnytte bifangster av fisk til fiskefôr. Dette er særlig aktuelt på små fiskeoppdrettsanlegg hvor fiskefôr kan produseres rimelig og manuelt fra fiskeensilasje med minimal bruk av utstyr.

De fire eksperimentene i studien ble gjennomført i løpet av 13 måneder ved Nhatrang Universitet i Vietnam. Forsøkene inkluderte tillaging av forskjellige syrebaserte ensilasjer og testing av effektene av ensilasjebaserte dietter på fordøyelse, aminosyreabsorpsjon, vekst, ernæringsmessig kvalitet og holdbarhet under lagring.

Resultatene viste at Cobia som ble fôret ubehandlet råstoff vokste noe raskere enn Cobia som ble fôret med ensilasjedietter. Det ble observert hurtigere aminosyreabsorpsjon fra dietter som inneholdt de valgte nivåer av syrebasert fiskeensilasje, og dermed høyere konsentrasjon av frie aminosyrer i blodplasma. Dette kan ha medført en ubalanse i aminosyrekonsentrasjonen før proteinsyntesen og derved eventuelt også ha påvirket fiskens vekst.

Cobiafilet har høy ernæringsmessig verdi, og det ble ikke observert noen signifikante forskjeller i ernæringsmessig sammensetning mellom fileter fra Cobia som var fôret råstoffbaserte eller ensilasjebaserte dietter over tre måneder. Kvaliteten til helsløyd eller filetert Cobia viste seg dessuten å være innenfor akseptable grenseverdier etter 15 døgns lagring på is.

For å få til en mer effektiv utnyttelse av lokale bifangster av fisk og biprodukter fra prosessindustrien til fiskefôr, vil det være behov for ytterligere studier av metoder for tilbereding og innblanding av ensilasje, da ernæringsbehovene varierer mellom ulike livsstadier og fiskearter. Videre vil det være behov for flere studier på holdbarhet og prosesskvalitet av Cobia.

Personalia:
Diep Thi Ngoc Mach er født i 1968 og oppvokst i Nha Trang, Vietnam. Hun er utdannet Cand.scient. i sjømatforedlingsteknologi ved Fiskeriuniversitetet i Nha Trang, i 1991, Cand.oecon. i forretningsadministrasjon ved Universitetet i Da Lat, Vietnam i 1998, og tok mastergrad i fiskeribiologi og fiskeriforvaltning ved Universitetet i Bergen i 2004. Hun har siden jobbet med doktorgraden ved Institutt for biologi, UiB og Oppdrettsfakultetet ved Nha Trang Universitetet i Vietnam.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.04.2009, kl. 10:15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret (HIB), Thormøhlensgate 55

Kontaktpersoner:
Diep Thi Ngoc Mach, tlf. 45 28 32 76, epost: diep.mach@bio.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.