Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Vitenskap og aktivisme innen miljøstyring i Brasil

Ana Delgado Alemán disputerer fredag 17. april 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen og Det autonome universitetet i Barcelona med avhandlingen:

”Towards Inclusive Environmental Governance: a Study of the Expert-Lay Interplay in a Brazilian Social Movement”.

Avhandlingen tar for seg inkluderende fremgangsmåter brukt i miljøstyring (”governance”), og da særlig forholdet mellom vitenskap og politikk. Den fokuserer på to hovedtemaer: forholdet mellom eksperter og lekfolk og forholdet mellom aktivisme og vitenskap. Tematikken utforskes primært gjennom en etnografisk studie av disse to temaområdene innenfor den Brasilianske bevegelsen MST (Movimiento Sem Terra/Landless People’s Movement), en av de største sosiale bevegelsene i Latin-Amerika.

I løpet av de siste ti årene har MST gjennomgått en forandring i retning av et mer miljøpreget standpunkt. Forandringen har skjedd samtidig med en ”ekspertifisering” av bevegelsen og en fornyet interesse i demokratisering av vitenskap.

Avhandlingen består av fire artikler. Den første tar for seg hvordan MST, opprinnelig en marxistisk bevegelse, forandrer seg til å bli en miljøbevegelse. Denne forandringen, i avhandlingen kalt ”the green turn”, går hånd i hånd med en ekspertifisering av MST. Den andre artikkelen tar for seg tillit til eksperter og ekspertise innenfor bevegelsen, mens den tredje ser på hvordan økologisk ekspertise anerkjennes og fordeler seg innenfor bevegelsen. Den siste gir en beskrivelse og en pragmatisk orientert refleksjon over fenomenet inkluderende styring (”governance”) i miljøsaker.

Personalia:
Ana Delgado Alemán er født i 1979 i Malaga, Spania.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.04.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: “Democratizing science? Openness, dialogue and reflexivity.”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.04.2009, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Ana Delgado Alemán, epost: ana.delgado@svt.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.