Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Forsnevring av hjerteklaffen: gamle paradigmer, nye utfordringer

Dana Cramariuc   
Dana Cramariuc disputerer fredag 8. mai 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Left Ventricular Structure and Systolic Function in Aortic Valve Stenosis - Influence of Global Left Ventricular Load, Gender and Hypertension”

Degenerativ forkalkning av aortaklaffen er hovedårsak til utvikling av aortastenose, den hyppigste årsak til hjerteklaffeoperasjon i Norge. Forekomsten av aortastenose er økende som følge av økende levealder. Sykdommen utvikles langsomt over mange år, og oppdages ofte først når pasienten får plager i form av brystsmerter, besvimelse eller tungpust. På dette tidspunkt er hjertemuskelen hos noen allerede svekket.

Hensikten med denne avhandlingen har vært å lære mer om endringer i hjertemuskelen ved aortastenose og identifisere andre faktorer som bidrar til svekkelse av hjertemuskelen ved aortastenose. Tradisjonelt sett har hjertemuskelens størrelse og funksjon ved aortastenose vært sett på som en direkte konsekvens av alvorlighetsgraden av klaffesykdommen.

Cramariuc har i et internasjonalt forskningssamarbeid studert mer enn 1800 pasienter med aortastenose av ulik grad. Avhandlingens fire delarbeider viser for det første at pasienter med høyt blodtrykk får mer svekkelse av hjertemuskelen, og mindre bedring i hjertefunksjonen etter klaffeoperasjon. Videre bevarer kvinner med aortastenose bedre hjertefunksjon uavhengig av hjertets størrelse eller samtidig høyt blodtrykk.

For det tredje har pasienter med aortastenose ofte endringer i små og store pulsårer som medfører øket åremotstand og stivere blodårer som igjen fører til en merbelastning av hjertet utover klaffesykdommen alene. I det siste delarbeidet demonstreres det at bruk av nyere ultralydmetoder for undersøkelse av hjertefunksjonen hos pasienter med aortastenose kan identifisere svekkelse av hjertefunksjonen på et tidligere tidspunkt enn de konvensjonelle metoder som brukes ved pasientoppfølgning i dag.

Denne avhandlingen vil altså bidra til bedre identifisering av pasienter som trenger operasjon for sin aortastenose.

Personalia:
Dana Cramariuc er født i 1980 og oppvokst i Suceava, Romania. Hun er utdannet cand. med. fra Det Medisinske-Farmakologiske Universitet “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, Romania i 2004. Hun har vært ansatt som stipendiat i Enhet for noninvasiv bildediagnostikk ved Hjerteavdelingen, Haukeland Sykehus 2004-6, og ved Institutt for medisin, Universitetet i Bergen fra 2006-9. Hun er nå lege med spesialisering på hjertesykdommer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.05.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Management of aortic stenosis today and tomorrow: from diagnosis to the timing of intervention”
Sted: Store auditorium, 3 etasje, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.05.2009, kl. 10:15, Store auditorium, 3 etasje, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Dana Cramariuc, epost: dana.cramariuc@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.