Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Virtuelle rollespill i språklærerutdanning og forskning

Myriam Danièle Coco   
Myriam Danièle Coco disputerer fredag 27. mars 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Jeux de rôles virtuels et dévoilement des représentations. Une étude didactique dans une perspective innovatrice des pratiques dans l’enseignement du français langue étrangère.”

Studien er knyttet til utdanning i språkdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Coco undersøker bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og dets potensial for å avdekke fremtidige språklæreres representasjoner om språkundervisning og språklæring. Representasjoner er forestillinger som virker inn på hvordan man forstår sine omgivelser, analyserer hendelser og skaper forventninger om det som kan komme til å skje. Slik vil måten en lærer underviser på være tett knyttet til de representasjonene som ligger til grunn for hans/hennes pedagogiske og didaktiske handlingsvalg. Representasjoner er generelt sett motstandsdyktige mot endring, men kan bearbeides og modifiseres gjennom erfaring og bevisstgjøring.

Data er hentet fra en didaktisk aktivitet basert på bruk av spillteknologi som omfatter et virtuelt rollespill i en MOO-læringsplattform (Muti-user dungeon/domain Object Oriented). Analysen kombinerer teorier innenfor sosiokonstruktivisme, elevautonomi og digital kompetanse og viser resultater som støtter hypotesen om IKTs potensial, ikke bare når det gjelder å bringe representasjoner frem i dagen, men også som forskningsmetodisk verktøy for dette formål.

Personalia:
Myriam Danièle Coco er født i Fort-de France (Martinique, Frankrike) i 1972. Hun tok mastereksamen i lingvistikk ved Université Nancy 2 (Frankrike) i 2000. Hun har vært stipendiat ved Det psykologiske og Det humanistiske fakultet, UiB. Coco har også vært tilsatt midlertidig i ulike engasjement ved Det humanistiske fakultet som universitetslektor i fremmedspråksdidaktikk og i digital kultur, og som fransklærer i Norge og i utlandet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.03.2009, kl. 16:00. Oppgitt emne: "La notion d’autonomie dans ses rapports avec les théories d’apprentissage et la notion de représentation"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.03.2009, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Myriam Coco, tlf. 555 84831, epost: myriam.coco@if.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.