Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Genuttrykk og kreft

Ove Bruland   
Ove Bruland disputerer fredag 06.11.2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Gene expression in carcinomas; With focus on papillary thyroid carcinomas and anal carcinomas”

I alle organismer er det til enhver tid en nøye regulering av hvilke gener som er uttrykte. I kreftceller er denne kontrollen forstyrret. I avhandlingen er mikromatriser brukt til å måle i hvilke grad ulike gener er aktivert i kreftceller. På denne måten kan man få et øyeblikksbilde av hvilke gener som uttrykkes i cellene. Ved å sammenligne hvilke gener som er aktive i kreftceller og normale celler er det mulig å finne gener som kan være spesielt viktige for utviklingen av kreft. Metoden kan også benyttes til å skille mellom kreftformer som har en god eller dårlig prognose.

I avhandlingen beskrives nye gener som er regulert annerledes i kreftcellene enn i en normale celler og som kan ha en viktig funksjon i kreftcellene. Videre analyseres biologiske prosesser som regulerer aggressiviteten til kreftcellene. Papillomavirus er kjent å være en viktig årsak til utvikling av livmorhalskreft (vaksinen som i dag tilbys til unge kvinner er rettet nettopp mot papillomavirus). Det samme viruset er også en viktig faktor for utviklingen av andre kreftformer, som kreft i endetarmen. I siste del av avhandlingen beskrives hvordan dette viruset på ulike måter kan påvirke uttrykk av gener i de cellene som blir infisert, og hvordan dette kan relateres til pasientenes prognose.

Personalia:
Ove Bruland er født og oppvokst i Bergen. Hovedfaget ble utført ved Biokjemisk Institutt, de Prekliniske institutter, Universitetet i Bergen. Etter hovedfag reiste kandidaten til USA og studerte i 18 mnd ved Stanford University, California. Doktorgradsarbeidet er utført i Bergen og inkluderer ulike institusjoner og samarbeidspartnere. Kandidaten arbeider i dag som forsker ved Senter for Medisinsk Genetikk og Molekylærmedisin og ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.11.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Analyse av kreft-transkriptomet med ny storskala sekvenseringsteknologi”
Sted: BBB, auditorium 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.11.2009, kl. 10:15, BBB, auditorium 4

Kontaktpersoner:
Ove Bruland, tlf: 55975324, epost: ove.bruland@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.