Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Havet og høye luftlag øker vinterværets varighet

Tarjei Breiteig   
Tarjei Breiteig disputerer 7. september 2009 for PhD-graden ved Universistetet i Bergen med avhandlingen:

"The influence of the ocean and the stratosphere on climate persistence in the North Atlantic region"

I avhandlingen undersøkes det hvordan effekter i havet og høye luftlag kan påvirke varigheten og syklysen til bestemte værtyper i Europa og nærliggende områder. I disse områdene er været i stor grad som et kaotisk system. Det innebærer at en detaljert prognose av været ikke kan gis for mer enn syv til ti dager frem i tid. Man kan si at naturen i stor grad begrenser værets forutsigbarhet til disse ti dagene. Dette studiet viser at mer langvarige prosesser utenfor det luftlaget som været opptrer i bidrar til å øke varigheten av ulike værtyper.

En av disse prosessene foregår i stratosfæren, et stabilt luftlag som hviler 10 til 50 kilometer over hodene våre. Stratosfæren er preget av voldsomme vinder plutselige temperaturvariasjoner på flere titalls grader. Avhandlingen viser at slike hendelser enkelte vintre fører til flere påfølgende uker med unormalt kaldt og tørt vær og få lavtrykk i Nord-Europa. Andre vintre bidrar stratosfæren til uker i strekk med flere lavtrykk enn vanlig, og dermed mildt og vått vintervær. Det vises at slike hendelser til en viss grad kan forutsis noen uker i forveien.

Havet er også en langsomt varierende komponent som medvirker til varighet av værtyper. Studiet viser at sjøtemperaturvariasjoner i Golfstrømmen bidrar til å gi sammenhengende perioder med enten milde og våte eller kalde og tørre vintre i Nord-Europa. Resultater fra en klimamodell viser videre at det skifter hyppigere mellom kalde og milde vintre i Nord-Europa når Golfstrømmen svekkes, noe forskere venter vil skje i fremtiden.

Personalia:
Tarjei Breiteig er født i 1980 og oppvokst på Søm i Kristiansand. Han fikk sin mastergrad i meteorologi ved Universitetet i Bergen 2005. Doktorgradsarbeidet er støttet av NFR gjennom prosjektet COMPAS, og er utført ved Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.09.2009, kl. 10:15, Auditoriet på Geofysisk Institutt, Allégaten 70.

Kontaktpersoner:
Tarjei Breiteig, tlf: 55582672, epost: tarjei@gfi.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.