Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Immunforsvarets rolle ved Addisons sykdom

Eirik Bratland   
Eirik Bratland disputerer torsdag 17.september 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Cellular immunity in autoimmune Addison’s disease – T cell responses to steroid cytochrome P450 21-hydroxylase”.

Avhandlingen har tatt for seg hvordan T celler, som er sentrale aktører i immunforsvaret, reagerer mot et kroppseget enzym fra binyrebarken, 21-hydroksylase (21OH), ved autoimmun Addisons sykdom.

Addisons sykdom, eller binyrebarksvikt, kan oppstå når det ytre laget av binyrene, binyrebarken, ødelegges av immunforsvaret. Produksjonen av de livsviktige binyrebarkhormonene kortisol og aldosteron vil da opphøre. Kortisol er viktig for at kroppen skal kunne reagere adekvat på stress, mens aldosteron regulerer kroppens vann- og saltbalanse. Uten behandling med hormontilskudd er tilstanden dødelig. Addisons sykdom er en klassisk representant for autoimmune sykdommer, som karakteriseres av at immunforsvaret går til angrep på kroppens egne celler og vev. Slike sykdommer er i all hovedsak kroniske av natur, er ofte vanskelig å behandle, og rammer omkring 5 % av Norges befolkning.

Det har lenge vært kjent at de aller fleste pasienter med autoimmun Addisons sykdom har antistoffer i blodet som gjenkjenner enzymet 21OH. Ettersom B-cellene som produserer antistoffer vanligvis er avhengig av hjelp fra T cellene, har man antatt at pasienter med Addisons sykdom også har T celler som aktiveres av 21OH. Dette har imidlertid ikke vært studert tidligere.

Ved hjelp av eksperimentelt induserte immunresponser mot 21OH hos laboratoriemus har Bratland beskrevet hvordan 21OH kan gjenkjennes av T celler og hvilke deler av 21OH som gjenkjennes. Denne kunnskapen har så blitt anvendt til å for første gang, påvise T celle responser mot 21OH hos pasienter med Addisons sykdom.

Bratlands avhandling bidrar til helt ny kunnskap om immunforsvarets rolle ved Addisons sykdom. I tillegg til å danne grunnlag for videre forskning omkring sykdomsmekanismer, kan resultatene benyttes til å etablere nye dignostiske metoder for binyrebarksvikt.

Personalia:
Eirik Bratland er født i 1979 og oppvokst i Loddefjord utenfor Bergen. Han er utdannet bioingeniør fra Høgskolen i Bergen. I 2005 avla han mastergradseksamen ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Deretter har han jobbet som doktorgradsstipendiat ved Seksjon for Endokrinologi, Institutt for Indremedisin, UiB, med professor Eystein S. Husebye som hovedveileder. Arbeidet har vært finansiert av Samarbeidsorganet for Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.09.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: ”Pathogenesis of autoimmune Addison's disease”
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.09.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Eirik Bratland, tlf 452 29 552, epost: eirik.bratland@med.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.