Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Ny viten om hypertermi

Erling Dahl Borkamo   
Erling Dahl Borkamo disputerer fredag 11. desember 2009 for PhD-graden ved Universitet I Bergen med avhandlingen: “Molecular and biological alterations in tumors after hyperthermia- Hyperthermia in addition to metronomic chemotherapy in rats and to chemoradiation for human cervical cancer”.

Hypertermi er kunstig indusert varme til bruk i behandling av kreftsvulster. Allerede for 5000 år siden ble varme nevnt som behandlingsform. I nyere tid er hypertermi særlig studert siden 1970 årene. Interessen for hypertermi sank betydelig tidlig på 1990-tallet etter studier som ikke kunne dokumentere effekt av behandlingen. Det har imidlertid vist seg at få pasienter i disse studiene fikk teknisk fullgod behandling. Med moderne temperaturmålinger og kvalitetskontroll har en rekke studier påvist betydelig effekt av hypertermi i kombinasjon med cellegifter og stråling. Behandlingen er i daglig bruk i land som Tyskland og Nederland. I Norge brukes den inntil videre kun i kliniske studier, men kan bli et viktig tillegg til annen kreftbehandling for en rekke kreftformer, deriblant bløtvevssvulster, livmorhalskreft, føflekkskreft, hode-halskreft og brystkreft.

Karnydannelse er en nødvendighet for at svulster skal vokse (tilskudd av surstoff og næringstoffer). Hypertermi har en rekke virkningsmekanismer, hvorav hemming av karnydannelse er en av dem. Cellegifter gis ofte i høye doser med noen ukers hvile mellom hver kur. I de senere årene er det vist at hyppig administrasjon av lave doser (metronomisk behandling) rammer svulstene annerledes, blant annet gjennom hemming av karnydannelse. I avhandlingen kombineres for første gang hypertermi med lavdosert metronomisk cellegiftbehandling i en eksperimentell studie utført på rotter. Behandlingen fører til sterkt hemmet vekst av svulster på rotte hvilket er lovende for fremtidig behandling. Mulige virkningsmekanismer for denne effekten blir diskutert.

De senere årene har det vært en revolusjonerende utvikling i metoder for kartlegging av biologiske prosesser, deriblant metoder som gjør det mulig å analysere uttrykket av alle kjente gen fra en vevsprøve (mikromatriser). I avhandlingen ble denne metoden brukt for analyse av svulster behandlet med hypertermi (rottemodell), og på vevsprøver samlet fra pasienter med livmorhalskreft før og etter behandling med hypertermi i kombinasjon med cellegiftbehandling og stråling. Genuttrykk etter behandling er kartlagt og sammenholdt med biologiske mekanismer. Dette bidrar med viktig viten til det biologiske kunnskapsmaterialet om effektene av hypertermi.

Personalia:
Erling Dahl Borkamo avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2005. Forskingsarbeidet ble påbegynt under medisinstudiet som studentstipendiat. I perioden 2006 – 2008 var han stipendiat ved det Medisinsk-odontologiske fakultet, Universitet i Bergen, lønnet av Kreftforeningen. Arbeidet utgår fra Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi i samarbeid Institutt for klinisk medisin, Seksjon for medisinsk genetikk og molekylærmedisin og Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder overlege dr.med Øystein Fluge. Kandidaten er for tiden turnuslege ved Sykehuset Telemark HF, Klinikk Notodden.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.12.2009, kl. 09:30. Oppgitt emne: ”Utvikling av hypertermi som behandlingsform i klinisk onkologi - en etablert behandling i dag?”
Sted: Auditorium, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.2009, kl. 12:00, Auditorium, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Erling Dahl Borkamo, tlf: 41 66 70 03, epost: borkamo@gmail.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.