Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Raudåte som fettkilde i fôr til laks

André Sture Bogevik   
André Sture Bogevik disputerer torsdag 2. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Marine wax ester digestion in salmonid fish”

Den økende produksjonen av oppdrettsfisk sammenfallende med overfiske av mange av artene benyttet i fiskefôr vil gi mangel på marint råstoff av fett innen få år. Raudåte inneholder et høyt nivå av omega-3 fettsyrer og finnes i store mengder langs kysten av Norge. Disse zooplanktonene har fettsyrer bundet sammen med fettalkoholer til voksestere, i forskjell til triacylglyserol (”vanlig” fett) i de fleste andre dyr. Voksestere gir diaré og kan ikke fordøyes hos pattedyr. Fisk kan derimot fordøye voksestere, men med en saktere avspalting av fettsyrene enn fra vanlig fett.

I avhandlingen beskrives hvordan voksestere fordøyes i forhold til vanlig fett i tarmen til laks. Videre vurderes hvordan ulike innblandinger av raudåte i fôr til laks påvirker fiskens evne til å utnytte og vokse på en diett med et høgt nivå av voksestere.

Pylorus-blindsekkende og midttarmen til laks inneholder store mengder galle og enzymer som smører og spalter voksestere til fettsyrer og fettalkoholer. Disse fettproduktene tas opp i tarmcellene, der fettalkoholene blir omdannet til fettsyrer. Fettsyrene blir bunde til glyserol for dannelse av triacylglyserol som distribueres via blodbanene rundt i kroppen for utnyttelse til vekst, vedlikehold og bevegelse.

Laks spalter fettsyrer fra vanlig fett fem ganger raskere enn fra voksester. For å ha tilgang på tilstrekkelige mengde fettsyrer kompenserer laksen dette ved å spise mer når den tilbys voksesterrike dietter. Videre forsterkes evnen til å fordøye voksestere ved produksjon av mer galle og enzymer. Laks gitt fôr med moderate mengder voksester (30-40% av total fettinnhold) kan dermed opprettholde god fordøyelse og vekst på lik linje med laks fôret med vanlig fett i form av fiskeolje. Derimot hvis en øker mengden voksester over 40% av totalt fettinnhold vil dette påvirke fordøyelse og vekst negativt.

Raudåte kan dermed være en fremtidig fettkilde i fôr til laks ved innblandinger med fiskeolje og vegetabilske kilder til ett vokesternivå under 40% av totalt fettinnhold.

Personalia:
André Sture Bogevik er født i 1978 og oppvokst i Os, Hordaland. Han er utdannet cand. scient. innenfor studieretningen ernæring hos akvatiske dyr ved Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES) i 2003, og har siden høsten 2005 jobbet med doktorgraden ved Havforskningsinstituttet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.04.2009, kl. 12:00, NIFES, Sildetønnen, Nordnesbod 4, 4 etasje

Kontaktpersoner:
André Sture Bogevik, tlf 56367535, epost: andreb@imr.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.