Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Nye fargestoffer med spennende egenskaper

Ørjan Bjorøy   
Ørjan Bjorøy disputerer 19. juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Novel flavonoids and structural changes with main focus on C-glycosyl 3-deoxyanthocyanidins”

Antocyaner er kjemiske forbindelser som er opphavet til de fleste røde og blå plantefarger vi kjenner fra bær, frukt og blomster. Forbindelsene består av en grunnenhet og ett eller flere sukkermolekyl. Et kosthold som inkluderer frukt og bær kan gi en positiv helsegevinst som igjen kan knyttes til innholdet av antocyaner, eks i blåbær og solbær. Interessen for bruk av antocyaner til farging av matvarer er økende. I utgangspunktet er disse pigmentene svært ustabile og brytes lett ned dersom de ikke foreligger ved ganske sure betingelser. Nær 600 forskjellige antocyaner er hittil isolert fra naturen.

I avhandlingen er isolasjon og identifisering av antocyaner beskrevet. Tre nye antocyaner er funnet i bær av hvitkornell, en karakteristisk hekkplante med vinterrøde greiner. Videre i avhandlingen er tjue 3-deoxyantocyaner laget ved å gjøre mindre endringer av grunnenheten i en gruppe beslektede naturlig forekommende fargeløse forbindelser. De nye 3-deoxyantocyanene utgjør en unik gruppe antocyaner og er bundet til sukkermolekylene gjennom en meget stabil karbon-karbon binding. Naturlige antocyaner er derimot bundet til sukkermolekyler gjennom en relativt ustabil oksygen-karbon binding. 3-deoxyantocyaner beskrevet i avhandlingen er funnet å ha høyere stabilitet i forhold til naturlige antocyaner og kan dermed være et bedre alternativ som fargetilsetning til mat og drikke.

Personalia:
Ørjan Bjorøy er født i 1978 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand. scient. i kjemi ved Universitetet i Bergen vår 2004, og ble deretter ansatt som doktorgradsstipendiat ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen. Arbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd. En del av arbeidet ble også utført under et forskningsopphold ved Nagoya University (Japan). Han har i kortere perioder vært ansatt som universitetslektor for å undervise ved Kjemisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.06.2009, kl. 10:30, Realfagbygget, Allégt. 41, Auditorium II

Kontaktpersoner:
Ørjan Bjorøy, tlf 55583382, epost: orjan.bjoroy@kj.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.